Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990-1995թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1995-1998թթ., Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով մոտարկվող ֆունկցիաների երկօրթոգոնալ վերլուծություններ», Երևանի պետական համալսարան, 1999թ.

Աշխատանքային փորձ
2005թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2005թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1996-1998թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Բազմությունների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս անալիզ
Արագ մոտարկումներ, տրամագծեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 38 (2003), no. 4, pp. 56-61
 

Հոդված/Article

Մ. Մարտիրոսյան, Ա. Դարբասյան, Ա. Կարապետյան, Ա. Մանուչարյան, Ս. Շահինյան, Ռ. Վարդանյան

Թվային հաջորդականության տեսության թեորեմների և խնդիրների համակարգչային մոդելներ | Բնագիտությունը 21-րդ դարում, Համահայկական II կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 136-137, 2009թ.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների միջոցով ամբողջ ֆունկցիաները մոտարկելու արագության մասին | Integral Transforms and Special Functions, Volume 19, Number 8, pp. 585-590 (6), Publisher: Taylor and Francis Ltd., August 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Հիլբերտյան տարածություններում երկրաչափական պրոգրեսիայով նվազող Կոլմոգորովի n−տրամագծերի մասին | Abstracts of International Conference “Harmonic Analysis and Approximations IV”, Tsahkadzor, Armenia, pp. 90–91, 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Էքսպոնենտերի բազմությունների Կոլմոգորովի տրամագծերի մասին | Mathematical Notes, Vol. 83, pp. 279-280, 2008.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին | Lobachevskii J. Math., 25, pp. 197–216, 2007
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը