ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1952 - 1958 թթ. ուսանող Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ
1960 - 1963 թթ. Ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԲԳԱ Կենսաբանության և բժշկական կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման , ռեամինացման և կետոթթուներից նրնաց կենսասինթեզըի պրոցեսները սրտամկանում»
1970 թ. կենսաբ. գիտ. դոկտոր, «Գլխուղեղի օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»
1971 թ. պրոֆեսոր
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2002 թ. ԵՊՀ-ի կենսաբանական ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ
1971 - 2000 թթ. Համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի հիմնահարցերի լաբորատորիայի ղեկավար
1978 - 1985 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1989 - 1990 թթ. ՀՀ ժողովրդական կրթության նախարար
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1999 - 2002 թթ. Հայաստանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
2002 թ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ԳՀԼ ղեկավար
2002 - 2011 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Բժշկական կենսաքիմիայի ասպեկտները», «Օրգան համակարգերի գործունեության մոլեկուլյար մեխանիզմները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակություն, ֆերմնետների ուսումնասիրությունը համեմատական և էվոլյուցիոն ասպեկտով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 051 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2003 թ. ՀՀ ԲԳԱ անդամ
Վիրաբույժների համաշխարհային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
1981 թ. ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
Մխիթար Հերացու մեդալ
2010 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Խաչատուր Աբովյան» մեդալ
2012 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ

ՄԻՍԱԿ ԱՐՇԱՄԻ ԴԱՎԹՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
 

Հոդված/Article

է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Реактивация инактивированной при pH 3,6 аргиназы печени лягушек R.Ridlbunda (R.ridibunda գորտի լյարդի նախապես ինակտիվացված (рН 3,б) արգինազայի վերակտիվացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 102-106 (ռուսերեն) |

Ա. Ս. Շամիրյան, Տ. Ա. Զաքարյան, Է. Խ. Բարսեղյան, Մ. Ա. Դավթյան

Role of functional SH groups on the activity expression and conformation maintenance of Rana Ridibunda frog liver arginase (Ֆունկցիոնալ SH խմբերի դերը Rana ridibunda գորտի լյարդի արգինազի ակտիվության դրսևորման և կոնֆորմացիայի պահպանման գործընթացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 24-27 |

Ա. Ս. Շամիրյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ռ. Հ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Դավթյան

Investigation of the Rana Ridibunda tadpole’s liver arginase tryptic hydrolysis products by gel-filtration method (Rana ridibunda շերեփուկների լյարդի արգինազի տրիպսինով հիդրոլիզի արգասիքների ուսումնասիրությունը գել-ֆիլտրացիայի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 28-31 |

Դավթյան Մ.Ա. , Խաչատրյան Մ.Հ., Հայրապետյան Ն.Ն. , Սեմերջյան Գ.Հ.

Ադենինը և ադենոզինը դեզամինացնող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը առողջ և տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդկանց արյան մեջ | Հայաստանի Կենսաբանական Հանդես, 2012 LXIV, N1, էջ 75-79 |

М.А. Давтян , Н.Н. Айрапетян , М.А. Хачатрян , Г.Г. Семерджян

Гуаниндезаминазная активность в различных биологических объектах | Информационные Технологии и Управление, 2012 , Ν1, стр.209-216,
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Papoyan A.R., Hovhannisyan S. P., Davtyan M.A., Gabrielyan G.A.

Influence of the sources of nitrogen and carbon of growth medium on the activity of L- amino acid oxidaze of Aspergillus niger R-3 | EJB,29-th Febs Congress, June 26- July 1, Warsaw, Poland, 2004, p. 72

Навасардян Л.А., Марутян С.В., Петросян Л.А., Давтян М.А.

Пострадиационные изменения ДНК дрожжей | Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского института, 2004, выпуск 2, , стр.37

Tamrazyan A.H., Karapetyan S.A., Khachatryan M.A., Hayrapetyan N.N., Semergyan G.H., Khechoyan M.О.

Some properties and partial purification of Paramecium multimicronucleatum glutaminase and adenase | EJB the FEBS Journal, Abstracts of the 29-th Meeting of the Federation of the European Biochem., Warsaw, Poland,2004, p 70

Л.А.Навасардян, С.В.Марутян, М.А.Давтян

Изменение флюоресцентных показателей ДНК дрожжей Candida guilliermondii НП-4 под влиянием рентгеновского облучения и репарации | 2 Межд. симпозиум “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии” и II Сисакяновские чтения, Москва-Дубна, 2001, с.151