Մխիթար Ռազմիկի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
1989 թ. ավարտելով Գյումրու Մ. Մաշտոցի անվան թիվ 29 միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել և 1994 թ. ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը: 1994 - 1997 թթ. սովորել է պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

1998 թ. աշխատանքի է անցել ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում` որպես գիտաշխատող: 2007 թ-ից ավագ գիտաշխատող է: 2001 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Սոցիոմշակութային գործընթացները ՀՀ արդի գյուղում (ազգագրական ուսումնասիրություն)» թեմայով:

2005 - 2009 թթ. ղեկավարում է «Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը 20-րդ դարում» և «Վերաբնակության գործընթացների ազգաբանական առումները (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դար)» գիտական թեմաները:

2001 թ-ից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում դասավանդում է մի շարք ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական դասընթացները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են անցումային հասարակությունների սոցիոմշակութային հիմնախնդիրները, տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային փոխակերպումները, պատերազմի և էթնիկ կոնֆլիկտների մարդաբանությունը, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրությունն ու կովկասյան տարածաշրջանի էթնիկ հակամարտությունները:

1993 - 2009 թթ. դաշտային ազգագրական հետազոտություններ է իրականացրել ՀՀ բոլոր մարզերի և ԼՂՀ շուրջ 300 գյուղական ու քաղաքային համայնքներում:

1994 - 2009 թթ. ղեկավարել է տարբեր միջազգային ծրագրեր: Որպես հրավիրված փորձագետ մասնակցել է «ՀՀ պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի» մշակման, «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի ժողովրդագրական բլոկի վերանայման», «Ժողովրդագրական հիմնական հասկացությունների բառարանի» կազմման շխատանքներին, այլ նախագծերի:

Մասնակցել է շուրջ երկու տասնյակ միջազգային և հանրապետական գիտական նստաշրջանների:

Հեղինակ/համահեղինակ է 8 մենագրության և շուրջ 40 գիտական հոդվածների ու հրապարակումների:

2007 թ. ղեկավարում է «Ազգագրություն» մագիստրոսական ծրագիրը:

2009 թ. նշանակվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:

Մխիթար Ռազմիկի Գաբրիելյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gabrielyan M., Dabaghyan A.

Economy, Trade and Ethnicity in the Borderlands: Ethnographical survey of the Tavoush region | Yerevan, 2008, p. 132

Gabrielyan M., Maruqyan V.

Survey on «Family» as an institution | Yerevan, 2006, p.56

Gabrielyan M.

Armenian family in the transition period (ethnological research) |

Gabrielyan M., Dabaghyan A.

Shushi in 1992-2002: Armenians are back to released city (Ethnographical sketch ) | Yerevan, 2004, p.100

Gabrielyan M., Tadevosyan A.

The View of Poverty and Survival: Processes of Social Stratification in Armenia | IDHR , OXFAM, IDHR press, Yerevan, 2003, p.170

Gabrielyan M., Sargsyan H.

Current ethno demographical and socio cultural processes among national minorities of the Republic of Armenia | 4th Congress of Russian ethnographers and anthropologists, Nalchik, 2001, (in Russian)

Gabrielyan M.

Means to overcome poverty in the city and village | Yerevan, 2001, p.40

Gabrielyan M.

Modern Armenian peasantry (ethnological research) | 2001. p.80
 

Հոդված/Article

Մ. Գաբրիելյան, Ա. Դաբաղյան

Շուշին 1992-2002 թթ., հայերի վերադարձը ազատագրված քաղաք | «Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն», 2020, հատոր 4, էջ 454-524

Մ. Գաբրիելյան

Համլետ Գրիշայի Սարգսյան | «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, թիվ 3, էջ 288-290

Mkhitar Gabrielyan, Artak Dabaghyan, Aghasi Tadevosyan, Vanyhi Zakaryan

Competing Political Discourses in Armenia before EAEU Accession | Шелковая дипломатия: научно-теоретический, социально-экономический журнал. 2017, 1 (54), стр. 91-116 |

Gabrielyan M., Dabaghyan A.

Rural Transcaucasian Trade before and after national borders | Acta Ethnographica Hungarica, 56 (2), pp. 333–357 (2011) (in English)

Gabrielyan M.

Problems of teaching 'Ethnography' in higher education system | History and Culture, Yerevan, 2010

Gabrielyan M.

Armenian Political System: present and future (cultural analysis) | 5th Russian Congress of Politics «Changes in policies and policies in changes: strategy, institutes and actors», Moscow, 2009 (in Russian)

Gabrielyan M.

Ethnology of Transition and Transition in Ethnology | International Scientific conference «Caucasus Archaeology, Ethnography and Folklore», abstracts of materials, Tbilisi, 2009 (in Russian)

Gabrielyan M.

Ethnological research aspects of «Soviet heritage» | The issues of Armemnian archaeology and ethnography -3, Yerevan, 2007

Gabrielyan M.

Armenian society in transition: ethno-cultural description | Caucasus Archaeology, Ethnology and folklore, International Scientific conference, Makhachkala, 2007

Gabrielyan M.

Past in the present: affect of «Soviet» on Armenian society | Materials of first international conference of Caucasologists, Tbilisi, 2007

Gabrielyan M.

Main tendencies in socio-cultural development of modern Armenian peasantry | Caucasus Archaeology, Ethnology and folklore, International Scientific conference, Batumi, 2006

Gabrielyan M.

Armenian village in transition | Droshak, N2, 2002

Gabrielyan M.

Agricultural transformation in Armenian village | Droshak, N3, 2002

Gabrielyan M.

Territorial and system characteristics of poverty. Capabilities and recourses to overcome | My vision to overcome poverty, IDHR, Yerevan, 2001
 

Թեզիս/Thesis

Gabrielyan Mkhitar, Ruzanna Tsaturyan

Perceiving Nationalism as Negative: Lack of Compromise | Bringing the Strands Together: New Prospects for the Social Sciences? Multiple Challenges in The Southern Caucasus and the Broader Regional Context, 2016, p. 36 |