Մովսես Հարությունի Դեմիրճյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մշակույթների երկխոսությունը ժամանակակից պայմաններում (մեթոդաբանական տեսանկյուն)», Թ.0001, 2004 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Սիներգետիկայի մեթոդաբանական հարցեր
Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
Մասնագիտության արդի խնդիրներ
Մշակույթների երկխոսության հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սիներգետիկա
Ժամանակակից փիլիսոփայություն
Գիտակցություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մովսես Հարությունի Դեմիրճյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мовсес Демирчян

Диалог культур в современных условиях | Изд. ЕГУ, 2015, 108 стр. |
 

Հոդված/Article

Մովսես Դեմիրճյան

Ազատությունը և արդարությունը քաղաքակրթական բախումների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 18-28 |

Արամ Վարտիկյան, Մովսես Դեմիրճյան

Covid-19 համավարակի միգրացիոն հետևանքները Հայաստանում (Migratory Consequences of the Covid-19 Pandemic in Armenia) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2022 № 1 (35), էջ 66-82 |

Մովսես Դեմիրճյան

Համայնքային կյանքի մշակույթը ազգային ինքնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 27-37 |

Մովսես Դեմիրճյան

Գաղափարախոսության և քաղաքականության տարանջատման հիմնախնդիրը հայրենիքի և պետության փոխհարաբերությունների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 28-38 |

Мовсес Демирчян

Проблема двойственности личностного и надличностного в этнопсихологии армян (Անձնայինի և վերանձնայինի երկվության հիմնահարցը հայկական էթնոհոգեբանության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 21-30 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը