Մովսես Հարությունի Դեմիրճյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մշակույթների երկխոսությունը ժամանակակից պայմաններում (մեթոդաբանական տեսանկյուն)», Թ.0001, 2004 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Սիներգետիկայի մեթոդաբանական հարցեր
Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
Մասնագիտության արդի խնդիրներ
Մշակույթների երկխոսության հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սիներգետիկա
Ժամանակակից փիլիսոփայություն
Գիտակցություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մովսես Հարությունի Դեմիրճյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мовсес Демирчян

Диалог культур в современных условиях | Изд. ЕГУ, 2015, 108 стр. |
 

Հոդված/Article

Մովսես Դեմիրճյան

Հասկացումը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 55-65 |

Մովսես Դեմիրճյան

«Սահման» հասկացության փիլիսոփայական-մշակութաբանական ըմբռնումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 26-35 |

Մովսես Դեմիրճյան

Հասարակության ժողովրդավարացման գործընթացի օրինաչափությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 43-51 |

Մովսես Դեմիրճյան

«Սահման» հասկացության փիլիսոփայականմշակութաբանական ըմբռնումները | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2019, 3 (30), 26-35 էջ

Մովսես Դեմիրճյան

Նպատակադրությունը և ազատությունը որպես անհատի գործունեության բնութագրիչներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 31-39 |

Մովսես Դեմիրճյան

Էթնոսի սոցիալական կեցության փոխակերպումները և քաղաքացիական մշակույթի ձևավորումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 53-62 |

Մովսես Հ. Դեմիրճյան

Ազգային ինքնությունը՝ ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 91-106 |

Մովսես Դեմիրճյան

Թավշյա հեղափոխություն. հայկական տարբերակ | Անալիտիկոն, 2018, 05 (113), էջ 33-37 |

Մովսես Դեմիրճյան

Հայ ազգային ինքնությունը և Սփյուռքի գործոնը գլոբալացվող աշխարհում | Անալիտիկոն, 2018, 04 (112), էջ 27-31 |

Մովսես Դեմիրճյան

Ժամանակակից ինստիտուցիոնալ ճգնաժամերի պատճառները, օրինաչափություններն ու հետևանքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-32 |

Демирчян Мовсес

Трансформация системы ценностей как главная угроза национальной идентичности | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 2 (37), 378-384 էջ

Մ. Հ. Դեմիրճյան

Ազգային ինքնությունը արժեհամակարգի փոխակերպման ժամանակակից պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 35-41 |

Մ. Հ. Դեմիրճյան

Բարոյական ինքնության արդիականացումը որպես քաղաքական ազգի ձևավորման նախադրյալ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 5-12 |