Նաիրա Լևոնի Դիվանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1998 - 2007 թթ. ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2007 թ-ից ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)

Նաիրա Լևոնի Դիվանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրա Լևոնի Դիվանյան

Հարակատարին փոխարինող ինֆինիտիվային կառույցները գերմաներենում | Օտար լեզուներ և գրականություն, Միջազգային գիտաժողովը նվիրվում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009 |