Նաիրա Հմայակի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 – Դոցենտ / ԲՈՀ
2006- Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1989-1990 –Մոսկվայի արտոնագրային ինստիտուտ/ ЦИПК/առկա ուսուցում/
1986-1988 – Հայկական արտոնագրային ինստիտուտ /երեկոյան ուսուցում/.դիպլոմ
1976-1981-1986 – անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2005-2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2005 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982-1990 - ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ
2005- մինչ այժմ - ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խոհրդի անդամ
2004- մինչ այժմ – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
1991 – 2006 – Անգլերենով խոսողների միության հայկական մասնաճյուղի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Նաիրա Հմայակի Գասպարյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրա Գասպարյան

Հայ ինքնությունը օտարների աչքերով | Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 112 էջ, Երևան

Նաիրա Գասպարյան

Հայը օտարների ընկալմամբ | Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 222 էջ, Հայաստան, Երևան

Գասպարյան Ս., Մուրադյան Գ., Գասպարյան Ն.

Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր) | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011

Գասպարյան Ն.

Արտոնագրային մասնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները | Ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա/ երաշխավորվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասընթացների համար/ Լուսակն հրատ., Երևան, 2007 թ., 135 էջ

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ, Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
 

Հոդված/Article

Նաիրա Գասպարյան

Լեզվաքաղաքականությունն ու անկախության ձգտումն իբրեվ շոտլանդական ինքնության բնութագրիչներ | Science And Education A New Dimension. Philology, 2020, VIII(64), 216, 22-25 էջ

Նաիրա Գասպարյան

Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ

Նաիրա Գասպարյան, Արտավազդ Դարբինյան

Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ | Science And Education A New Dimension. Humanities And Social Sciences, 2019, VII(34), 205, 48-53 էջ

Նաիրա Գասպարյան, Արտավազդ Դարբինյան

Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ | SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, Հունգարիա, VII(34), 205, 48-53 էջ, 2019

Naira Gasparyan

Armenian Genocide Prerequisites in Travel Memoirs (With special reference to Noel Buxton and Harold Buxton's accounts) | Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 187-196 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը