Նաիրա Իգնատիոսի Մարտիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2006 -2014 թթ. ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2006 թ-ից մինչ այժմ ռուս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2006 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2003 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի դասախոս
1987 - 1995 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ժամավճարային կարգով դասախոս
1984 - 1987 թթ. Մեծամորի N 1 դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
«Քվանտ» վարժարան - 1994 - 2008 թթ. ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ռուսերենի և հայերենի դարձվածքներ
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Տեքստի լեզվաբանություն
Ռուսերենի և հայերենի դարձվածաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

rusphil@ysu.am
(+374 10) 55-44-72

Նաիրա Իգնատիոսի Մարտիրյան

Ասիստենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մարինա Շատվորյան, Նաիրա Մարտիրյան

Русский язык (пособие для студентов факультета журналистики) | Հայաստան, Երևան, 102 էջ, 2018, ռուսերեն

Мартирян Н.И.,, Таткало Н.И.

Русский язык | Типовые тесты. Ереван, Антарес, 2010

Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրյան, Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան

Ռուսաց լեզու | Ուսումնական ձեռնարկ, Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, Լիմուշ, 2008

Акопян К. С., Арзуманян Э. Р., Мартинян Н. И., Мелик-Оганджанян И. М., Оввян А. А.

Практикум по современному русскому языку | Учебное пособие, Пособие для филологических факультетов с русским языком обучения. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2008

Мартирян Н.И., Таткало Н.И.

Ռուսաց լեզու | Ուսումնական ձեռնարկ Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, 2007
 

Հոդված/Article

Наира Мартирян

«Костюмный мир» Романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» (Ա. Կ. Տոլստոյի «Իշխան Սերեբրյանի» վեպի «զգեստային աշխարհը») | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 72-80 |

Նաիրա Մարտիրյան

Гендерные стереотипы в русской фразеологии | Фортунатовские чтения в Карелии, Ռուսաստան, 121-124 էջ, 2018

Նաիրա Մարտիրյան

Реклама и гендерные стереотипы | ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Сборник научных статей III Международной научно-практической конференции, Ռուսաստան, 272-276 էջ, 2018

Мартирян Н.И.

Символика цвета в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» | “Лингвистические исследования”. Сборник статей. Вып. 3. Ереван, 2011, с. 127-141

Мартирян Н.И.

Невербальные компоненты как средство характеристики персонажей художественного текста | “Лингвистические исследования”. Сборник статей. Вып. 2. Ереван, ЕГУ, 2009, с.100-108
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը