Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2000 - 2002թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կնոֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթները փոխակերպվող հասարակությունուն», Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, 2006

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից - առ այժմ Դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2006 - 2009 թթ. Ասիստենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2003 - 2006 թթ. Դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան
Ժողովրդագրական անցման տեսություն, Տարածաշրջանային Մեթոդաբանական թրեյնինգ, Թբիլիսի, Վրաստան, Ապրիլ 14-16, 2005.
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Հոկտեմբեր 9-13, 2006 թ.
Neuwaldegg Ամառային Սեմինար, Մետաֆիզիկա, Բիոէթիկա, Էթիկա, Քաղաքական փիլիսոփայություն, Վիենա, Ավստրիա, Օգոստոս 5 - 11, 2007 թ.
«Փիլիսոփայության դերը գիտության զարգացման մեջ», Civic Development and Partnership Foundation, Գավառ, Հայաստան, Ապրիլ 4, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2008 թ., Հունիս-Օգոստոս
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Նոյեմբեր 24-28, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2009 - 2010 թթ. Նոյեմբեր-Հունվար
Ֆրիբուրգի Համալսարան, Ֆրիբուրգ, Շվեյցարիա, 2012, Մարտ- Մայիս
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2013, Փետրվար-Օգոստոս
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2017, Հուլիս-Սեպտեմբեր

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, Սոցիալական ճանաչողություն, Արդարության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անցումային հասարակություններին վերաբերող հիմնախնդիրներ, սոցիալական եւ հումանիտար գիտությունների իմացաբանական ու մեթոդաբանական հարցեր, արդարության ժամանակակից եւ հետկառուցապաշտական քաղաքական տեսություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
OSI, 2006
OSI, 2008
2008-2010 ԳՊԿ
DAAD/OSI, 2008
DAAD/OSI, 2009-2010
ASCN 2012
KAAD 2013
DAAD 2017

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2008 - 2015 թթ. Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 54-43-94
naira.mk@gmail.com

Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Սոցիալական ճանաչողություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 27 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 112 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների մասին | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, Երևանի Պետական համալսարան, Գարուն, 2005 |
 

Հոդված/Article

Նաիրա Մկրտչյան

Սոցիալական արդարության և մարդու հիմնարար իրավունքների գաղափարները հայաստանյան հանրային-քաղաքական խոսույթում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 14-27 |

Naira Zh. Mkrtchyan

On an Emancipatory Vision and the Armenian Experience of its Appropriation | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 2 (62), էջ 131-143 |

Նաիրա Ժ. Մկրտչյան

«Պատմական (ան)արդարություն» գաղափարը և հայտնութենական ավանդույթը. Հայկական տրամասային կառուցումները անցյալից ներկա | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), 1-16 էջ, Հայաստան |

Նաիրա Մկրտչյան

Ինչպե՞ս կառուցավորել հասարակական-քաղաքական իրականություն (Ն. Ադոնցի «Քաղաքական հոսանքներ հին Հայաստանում» հոդվածի փիլիսոփայական հենքերի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 21-38 |

Мкртчян Н. Ж.

«Мы»/«Они»: как умерить насилие? (об агонистической модели демократии Ш.Муфф) | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 128-134 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը