Նարե Նորիկի Թամոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 - 2017թթ. ասպիրանտուրա – Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2010 - 2012թթ. մագիստրատուրա՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2010թթ. բակալավրիատ՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2014թ.–ից առ այսօր – դասախոս / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2012-2015թթ. – ավագ լաբորանտ / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Ակադեմիական դասընթացներ
Անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու, քերականություն, գրավոր խոսքի հմտություններ, բանավոր խոսքի հմտություններ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Գործաբանական լեզվաբանություն, լեզվամշակութաբանություն, հանրալեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, ոճագիտություն, անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսներ և սեմինարներ
ՀՀ (2012թ., 2014թ., 2015թ., 2016թ.)

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

nareh.tamoyan@ysu.am

Նարե Նորիկի Թամոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Nare Tamoyan

Taxonomy of apology speech situations | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 59-73 էջ, Հայաստան |

Նարե Թամոյան

Անգլերենի ներողամտություն հայցող հիմնական կառույցների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 1.2 (19), Հասարակական գիտություններ (հայ բանասիրություն, ռոմանագերմանական բանասիրություն, ռուս բանասիրություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 137-147 |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նարե Թամոյան

Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81 |

Yelena Mkhitaryan, Nare Tamoyan

A Study of Explicit and Implicit Means of Connection in Monologic Supraphrasal Reported Speech | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, № 1-2(11), Yerevan, Lusakn Publishers, 2013, pp. 7-16 |

Nare Tamoyan

On Some Peculiarities of Supraphrasal Reported Speech | Scientific Journal “Foreign Languages in Higher Education”, № 14, Yerevan, YSU Publishing House, 2013, pp. 54-66 |