Նարեկ Սմբատի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2007 թթ. քաղաքագիտություն

Գիտական աստիճան
քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և արդիականություն;
ԵՄ կառավարման մարմիններ և եվրոպական ինտեգրում;
ԵՄ հարավկովկասյան քաղաքականություն;
ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն
Տարածաշրջանագիտության և տարածաշրջանային քաղաքականության հիմունքներ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փոքր պետությունների արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, տարածաշրջանայնացում, տարածաշրջանային ինտեգրում և տարածաշրջանայնություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ, գիտական թեմա «ԵՄ-ի հետ և ԵԱՏՄ-ում: Նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ Հայաստանի համար», 18T-5I336 (2018-2020 թթ․)
Շվեյցարական ակադեմիական կովկասյան ցանց (ASCN), «Ինքնության, նորմերի և համոզմունքների դերը Հայաստանի և Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ» հայ–վրացական հետազոտական ծրագիր, (2014-2016թթ․)
Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակության Ծառայության (DAAD) բուհական դասախոսների հետազոտական այցելություն / գիտնականների երկկողմ փոխանակություն (Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվ. համալսարան, Յենա, Թյուրինգիա, Գերմանիա): Թեմա՝ «ԵՄ-ի արևելյան քաղաքականությունը. ներկայիս վիճակը և հեռանկարները» (2013թ. հուլիս-սեպտեմբեր)
Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակության Ծառայության (DAAD) բուհական դասախոսների հետազոտական այցելություն / գիտնականների երկկողմ փոխանակություն (Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվ. համալսարան, Յենա, Թյուրինգիա, Գերմանիա): Թեմա՝ «Եվրոպականացման ազդեցությունը ԵՄ-ի և ծայրամասային պետությունների ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա» (2009թ. օգոստոս-սեպտեմբեր)

Վերապատրաստման ծրագրեր եվ ուսումնական այցեր
Միջազգայնացման մարտահրավերները ոչ ակադեմիական աշխատակազմի համար, Մինյոյի համալսարան, Բրագա, Պորտուգալիա (2017թ․ 19-23 հունիս)
Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների համապատասխանեցումը դասավանդման/ուսումնառության և գնահատման ձևերին, Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակ, Երևան, Հայաստան (2016թ․ փետրվարի 18-19)
Ուսումնական ծրագրերի զարգացման դասընթաց, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Ուսումնական ծրագրերի պաշարների կենտրոն, Բուդապեշտ, Հունգարիա (2011թ. մայիսի 1-9)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական հարևանության խորհուրդ (Բելգիա)
Եվրոպական ուսումնասիրությունների Կովկասի ընկերակցություն (Վրաստան)
Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիա (Հայաստան)
Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա (Հայաստան)
«Փորձագետ» ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն (Հայաստան)

Պարգևներ
2-րդ մրցանակ «Նորավանք» ԳԿՀ և «Ինտեգրացիա և զարգացում» ՀԿ կազմակերպած «Նորարարական գաղափարների մրցույթում» հաղթելու համար, 2015թ․
ԵՊՀ Շնորհակալագիր, 2014թ․
ՀՀ ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի I կարգի դիպլոմ ուսանողական քաղաքագիտական IV մրցույթում հաղթելու համար (2004 թ.)
ՀՀ ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի II կարգի դիպլոմ ուսանողական քաղաքագիտական III մրցույթում հաղթելու համար (2003 թ.)

nsgalstyan@ysu.am

Նարեկ Սմբատի Գալստյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա․ Ալեքսանյան, Ն․ Գալստյան, Տ․ Սիմոնյան

Հասարակագիտություն առարկայի ուսումնական ձեռնարկ: 11-րդ դասարան | Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2017թ․, 360 էջ

Ա.Գ. Վաղարշյան , Ն. Ս. Գալստյան

Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան | Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ
 

Հոդված/Article

Нарек Смбатович Галстян

Евразийская тематика на внутриполитической повестке Армении: позиции и оценки исполнительной власти и основных политических сил (аналитический обзор) | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 117-145 |

Narek Smbat Galstyan

Neue Regionalordnung im Südkaukasus: Herausforderungen für Außen- und Sicherheitspolitik Armeniens, in „Die Beziehungen der Europäischen Union mit Osteuropa. Energie – Sicherheit-Stabilität“ | Olaf Leiße (Hrsg.), Berlin, 2010, s. 209-223

Նարեկ Սմբատի Գալստյան

Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ձևավորման նախապատմությունը | Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ձևավորման նախապատմությունը (էջ 13-16); Եվրոպական միության Ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը (էջ 16-26); Արևելյան գործընկերություն (էջ 54-65); Գլուխ 3. Հարավային Կովկասը Եվրոպական միության անվտանգության քաղաքականության համատեքստում (էջ 65-132) // Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում: Միջմասնագիտ. հետազոտ. Ղազինյան Ա. (խմբ.) - ԵԻԻԿ, Եր. 2010

Նարեկ Սմբատի Գալստյան

Ի՞նչ հնարավոր մարտահրավերներ կարող է ստեղծել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը | Տասը հարց, տասը պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություններ: Տեսակետներ են հայտնում ԵՊՀ փորձագետները: Եր., 2009 էջ 37-40

Նարեկ Սմբատի Գալստյան

Տարածաշրջանայնացում, տարածաշրջանայնություն, տարածաշրջանային ինտեգրում (հայեցակարգային մոտեցում) | Քաղաքագիտություն: Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Եր. 2009 էջ 77-93
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը