Նարեկ Աղվանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1994 թթ. «Հեռակա մաթեմատիկայի դպրոց», Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) մաթեմատիկայի ֆակուլտետին կից:
1995 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, բակալավրատուրա
1999 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչումը
2012 թ-ին դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության» ամբիոնի վարիչ:
2018 - 2018 թթ. Երկրատեղեկատվական համակարգերի փորձագետ «Որոշումների աջակցման օպտիմալացում Վայոց Ձորի մարզում տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ռազմավարության միջոցովե ԱՄՆ IBM ընկերության և ՀՀ ISPC կենտրոնի համատեղ ծրագրում:
2017 - 2017 թթ. Բնապահպանության մասնագետ «Ավտոճանապարհային մեքենաներե փակ բաժնետիրական ընկերությունում:
2017 - 2017 թթ. Մասնագետ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) «Զբոսաշրջության ինտեգրացված զարգացմանե ծրագրում.
2013 - 2018 թթ. Դոցենտ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության» ամբիոնում:
2013 թ-ից մինչ օրս Համատեղությամբ դոցենտ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղում:
2008 - 2013 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղի փոխտնօրեն:
2007 - 2013 թթ. Համատեղությամբ դասախոս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության» ամբիոնում:
2011 - 2011 թթ. ՀՀ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տեղամասի վարիչ:
2009 - 2009 թթ. Փորձագետ Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության (GTZ) «Համայնքային և տնտեսական զարգացում Հայաստանում» ծրագրում:
2009 - 2009 թթ. Փորձագետ Հայնախագիծ ԲԲԸ «ՀՀ Վայոց ձորի տարածքային հատակագծման նախագիծ» ծրագրում:
2008 - 2008 թթ. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության «Երիտասարդների բնապահպանական և քաղաքացիական կրթություն» ծրագրում ուսուցանող:
2007 - 2008 թթ. Երկրատեղեկատվական համակարգերի մասնագետ Հայ-Գերմանական «Սևանի ավազանի լանդշաֆտային պլանավորում» ծրագրում:
2007 - 2008 թթ. Դասախոս Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի (ՀՊԱՀ) «Ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության» ամբիոնում:
2007 - 2007 թթ. Մասնագետ Հայ-Շվեդական «Անտառային շարունակական կրթություն» ծրագրում, Շվեդիայի գյուղատնտեսական գիտությունների համալսարան և Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան (ՀՊԱՀ):
2006 - 2006 թթ. Փորձագետ «Աջակցություն բնակչության էկոլոգիական կրթության մասին ՀՀ օրենքի կիրառկմանը ՀՀ Վայոց ձորի մարզում», USAID /United States Agency International Development/, CAPS /Competitive Armenian Private Sector (Մրցունակ Մասնավոր Հատված Հայաստանում)/:
2005 - 2006 թթ. Համատեղությամբ դասախոս «Գիտելիք» համալսարանում, Վայոց ձորի մարզ ք. Եղեգնաձոր:
2001 - 2001 թթ. ՀՀ 2001 թվականին անցկացված մարդահամարի հրահանգիչ-հսկիչ:
1999 - 2006 թթ. Ուսուցիչ «Սերսի» հիմնական դպրոցում, Վայոց ձորի մարզ գ. Սերս:

Հասարակական գործունեություն
2018 թ-ից «Ընդերք օգտագործողների իրավունքների և շահերի պաշտպանման միությունե ՀԿ համանախագահ:
2006 թ-ից «Հայաստանի կանաչների միություն» ՀԿ:
1995 թ-ից «Հայաստանի աշխարհագրական ընկերություն» ՀԿ:

Գիտագործնական այցելություններ
4-7 մայիս 2008 թ.Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում» Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Թբիլիսի, Վրաստան:
23-27 փետրվար 2008 թ. Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում» Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Բեռլին, Գերմանիա:
18-27 նոյեմբեր 2007 թ. Ուսումնագիտական այց «Կենսոլորտային պարկեր» KFW զարգացման բանկի կենտրոնական գրասենյակ, Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա:
9-15 հունիս 2006 թ. Սեմինար «Լանդշաֆտային պլանավորում», Գերմանիայի դաշնության շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն, Ղազախստան, Աստանա:

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաբնապահպանություն», «Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն», «Տնտեսագիտություն», «Ռեկրեացիոն ռեսուրսների աշխարհագրություն», «Բնապահպանական անվտանգություն»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնապահպանություն, բնօգտագործում, տարածքի պլանավորում, տարածական զարգացում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Internet, ArcGIS

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիայի դաշնություն, Ղազախստան, Վրաստան

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2013 թ-ից մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր

n.harutyunyan@ysu.am

Նարեկ Աղվանի Հարությունյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակությունը | Մենագրություն: Երևան, 2012, 166 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2012, 66 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Ուսումնասիրություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզում «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի» գործնական իրականացման վերաբերյալ | Երևան, 2010, 51 էջ

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդական ուղեցույց Հարավային Կովկասի երկրների օրինակով | Երևան/Թբիլիսի. - 150 էջ: Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, 2009

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության ձեռնարկ նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների համար | Երևան, 2006, 64 էջ
 

Հոդված/Article

Арутюнян Н. А.

Проблема равномерного развития пространства в контексте ландшафтного планирования | Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. Материалы XIII Международной ландшафтной конференции. 2018, стр. 17-19

Н. А. Aрутюнян, Ю. В. Преображенский, Г. А. Галстян

Вернакулярные районы Еревана и Саратова: морфологические различия городских пространств | Социология города. 2018, 2, стр. 46-54 |

Narek Harutyunyan

The national landscape policy and spatial development problems of the Republic of Armenia | Ландшафтные измерения устоычивого развития: Иследование-Планирование-Управление Материалы. Международной конференции посвяшается 70-летию со дня рождения проффесора Николая Левановича Беручашвили. 2017, стр. 438-442 |

Ն. Ա. Հարությունյան

Անտառկառավարման ժամանակակից հիմնահարցերը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 133-139 |

Л. Р. Акопан, Н. А. Арутюнян

Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136 |

Арутюнян Н. А.

Агроклиматический фактор обеспечения рыночной конкурентоспособности товаров растениеводства Армении | Социально-экономическая география в XXI веке: региональное развитие (к 125-летию со дня рождения профессора А. А. Смолича) Материалы Межвузовского республиканского семинара, 17–18 ноября 2016 г., Минск. Стр. 235-237 |

Նարեկ Հարությունյան, Անի Հակոբյան

Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության և կայուն զարգացման գործիք | ՀՀ մարզերի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2016, էջ 75-80 |

Нарек Арутюнян, Наталья Катько

Моделирование стратегии мотивации: цели, задачи, экономическая целесообразность разработки и применения | ՀՀ մարզերի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2016, էջ 54-69 |

Ն. Ա. Հարությունյան

Կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը ՀՀ լանդշաֆտների վրա | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 145-147 էջ |

Нарек Арутюнян, Араксиа Сперцян

Аграрный кризис. Факторы и причины возникновения | Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետության մարզերում: 2015, 97-107 էջ |

Ն. Ա. Հարությունյան

Problems of proportional regional development in the Republic of Armenia | Modern problems of geography and anthropology. Proceedings of International Conference. Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili. Tbilisi 2015. P 328-330

Ն. Ա. Հարությունյան

Գեղարքունիքի մարզի տարածքային պլանավորման ռեկրեացիոն ասպեկտը | Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ: ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր I: Երևան, Տնտեսագետ, 2015: Էջ 207-212

Ն. Ա. Հարությունյան

Տարածական պլանավորման լանդշաֆտային հայեցակարգը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015., Էջ 89-93

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնօգտագործման արդյունավետության հիմնախնդիրը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015.: Էջ 205-210

Ն. Ա. Հարությունյան

Ռեկրեացիայի պլանավորումը և կառավարումը տնտեսության տարածական համաչափ և կայուն զարգացման համատեքստում | Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում: ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր II/ՀՊՏՀ:- Եր.: «Տնտեսագետ», 2015, 714 էջ: Էջ 172-179

Ն. Ա. Հարությունյան

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցությունը երկրագնդի բնական էկոհամակարգերի վրա: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում | Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2015, էջ 123-128

Ն. Ա. Հարությունյան

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման էկոհամակարգային մոտեցում | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, Լուսաբաց հրատ., 2014, էջ 113-116

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնօգտագործման տնտեսագիտությունն այժմ և ապագայում | Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր: Երևան, Տնտեսագետ, 2014, էջ 610-616

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պլանավորման նոր մոտեցում | Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 88-95

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորման գործընթացում բնատեխնիկական երկրահամակարգերի մարդածին ծանրաբեռնվածության գնահատման մեթոդական ցուցումներ | Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 96-108

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և տնտեսության էկոլոгացման հեռանկարը | Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/խմբ. խորհուրդ. -Եր.: Եվրասիա միջազգային համալսարան, Գիրք 2. 2013. - 336 էջ: Էջ 85-92

Н. А. Арутюнян

Социально-экономические цели ландшафтного планирования | Проблемы окружающей среды и выделение групп риска среди населения: Сборник статей. / НАН РА Центр эколого-ноосферных исследований; Отв. ред.: А.К.Сагателян. – Ер.: Гитутюн, 2013. – 204 с. Ст: 27-32

Ն. Ա. Հարությունյան

Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանում | Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 86-90

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական անվտանգությունը | Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 10-12

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետությունում լանդշաֆտային պլանավորման տարածքային մակարդակների առանձնացման հիմնավորումը | Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի հիմնադրման 5-ամյակի առիթով կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2013, 173 էջ: Էջ 7-10

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնական գիտություններում գիտական բացատրման մոդելը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և •իտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 1-2, 2013, էջ 41-47

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի բնական ներուժի օգտագործման առանձնահատկությունները | Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր / ՀՊՏՀ: -Եր.: Տնտեսագետ 2012, 582 էջ: Էջ 125-129

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի գյուղատնտեսության կայուն զարգացման հիմնախնդիրները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2012, էջ 95-99

Ն. Ա. Հարությունյան

Գեոէկոլոգիայից կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 1-2, 2012, էջ 84-91

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի ասիմիլյացիոն ներուժը բնական ռեսուրսների վրա սեփականության իրավունքի և տնտեսական գնահատման համակարգում | Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի մարտահրավերները: Հանրապետական գիտաժողով (13-15 դեկտեմբերի 2011թ.): Նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 20-ամյակներին: Նյութերի ժողովածու: ՀՊՏՀ ԳՄ/Խմբ.խորհ.` Ս.Դավոյան և ուրիշ.-Գյումրի: Դպիր, 2012. - 320 էջ: Էջ 176-180

Ն. Ա. Հարությունյան

Էկոլոգիական օրենսդրաիրավական, գիտակրթական և տեղեկատվական ապահովման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: 3-4, 2011, էջ 112-117:

Н. А. Арутюнян

Условия экологического равновесия в природно-технических геосистем | Աշխարհարության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը: (Լ.Հ.Վալեսյանի 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): ԵՊՀ. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011. - 378 էջ: Էջ 296-299

Ն. Ա. Հարությունյան

Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համաչափ և կայուն զարգացման նախապայման | Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր (28-30 հունիսի 2011թ.) / ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ: Խմբա•րական խորհրդի համանախագահներ Կ.Լ.Աթոյան, Ն.Գ.Կուզնեով. -Եր.: «Տնտեսագետ», 2011. 686 էջ: Էջ 347-352

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի տարածքի տարողունակության ներուժը | Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию Государственного аграрного университета Армении / ГАУА; Ред.кол.: Д.П.Петросян и др. – Ереван, Изд-во ГАУА, 2011. - 258с. Ст: 112-118

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի հողերի աղտոտման թույլատրելի քանակությունը | Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию Государственного аграрного университета Армении / ГАУА; Ред.кол.: Д.П.Петросян и др. – Ереван, Изд-во ГАУА, 2011. - 258с. Ст:118-120

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի ռեկրեացիոն ներուժը | Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (21-22 հոկտեմբեր 2010թ.). - Եր.: Տնտեսագետ, 2010. - 426 էջ: Էջ 141-147

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի կենսաբազմազանության պահպանությունը, որպես մարզի կայուն զարգացման նախապայման | «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի նյութեր (25-26 մարտի 2010թ.). - Եր., Տնտեսագետ, 2010. - 480 էջ: Էջ 296-304

Ն. Ա. Հարությունյան

Դպրոցական առարկաների դերը էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: Բնագետ. Համահայկական II կրթական գիտաժողով (20-21 նոյեմբերի, 2009թ.). - Եր.: Զանգակ-97, 2009. - 228 էջ: Էջ 201-202

Н. А. Арутюнян

Управление водной системой в верхного бассейна река Джаук | Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր). - Եր.: Նահապետ, 2009. 336 էջ: Էջ 323-325

Ն. Ա. Հարությունյան

Աբիոտիկ էկոլոգիական գործոնների ընդհանրական գնահատման ու համալիր շրջանացման փորձ Վայոց ձորի մարզի օրինակով | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П.Бальяна (25-28 апреля 2007). – Ер.: Изд.-во ЕГУ, 2007, 472 с. Ст: 228-233

Ն. Ա. Հարությունյան

Բնական էկոհամակարգերի կենսաէներգետիկ ներուժի գնահատումը | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П.Бальяна (25-28 апреля 2007). – Ер.: Изд.-во ЕГУ, 2007, 472 с. Ст: 233-239

Ն. Ա. Հարությունյան

Արեգակնային էներգիայի ռեսուրսների տարածաժամանակային օրինաչափությունները Վայոց ձորում | Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания Государственного аграрного университета Армении. – Ереван, ГАУА, 2006. – 236 с. Ст: 30-35

Ն. Ա. Հարությունյան

Հողագրունտային գործոնի էկոլոգիական առանձնահատկությունները Վայոց ձորում | Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում / ներկան և ապա•ան (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006թ., 524 էջ: Էջ 376-384

Ն. Ա. Հարությունյան

Վայոց ձորի ջրային համակարգերի ռեսուրսային ներուժը և էկոլոգիական տարողունակությունը | Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում / ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր): Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006թ., 524 էջ: Էջ 366-375

Н. А. Арутюнян

Новый подход к оценке стоимости потенциала территориальной емкости естественных экосистем Вайоц Дзора (Армения) | Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов. Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факултета /Ереванский государственный университет/. Ереван, Издат: ЕГУ, 2005, 284 с. Ст: 52-55

Ն. Ա. Հարությունյան

Լեռնային երկրների էկոլոգիական տարողունակության հայեցակարգի շուրջ | Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов. Материалы конференции, посвященной 70-летию географического факултета /Ереванский государственный университет/. Ереван, Издат: ЕГУ, 2005, 284 с. Ст: 49-52

Ն. Ա. Հարությունյան

Ավտոտրանսպորտի արտանետումների հաշվարկման մեթոդիկայի շուրջ | «XXI դար էկոլոգիական գիտությունը Հայաստանում» (2-րդ հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր), - Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 243 էջ: Էջ 189-193

Ն. Ա. Հարությունյան

Հայաստանի Հանրապետության անտառային գոտու կլիմայական սահմանները | Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու - Եր. ԵՊՀ հրատ., 2000. - 152 էջ: Էջ 142-144