Նարինե Անժելոյի Դուրգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ, ուսանող
1984 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ք.գ.թ.- «Որոշ էլեկտրոակտիվ պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը»,
1997 թ-ին ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ-ի մասնագիտական խուրհուրդ,
Ք.գ.դ. ,2013, «Նոր Էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը » Օրգանական քիմիա-010 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1988 - 1993 թթ. ՀՀ ԳԱ ՕՔԻ, կրտ.գիտ.աշխ.
1993 - 2003 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, ավ.գիտ.աշխ.
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, ասիստենտ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոն, դոցենտ
2016 թ-ից պրոֆեսոր,2015թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2015 - 2017 թթ. Գիտպետկոմի կողմից ֆինանսավորվող N0 15T-1D347 պետական դրամաշնորհի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա:
Պոլիմերների ֆիզ. քիմիա:
Կենսաակտիվ պոլիմերներ։
Բնական պոլիմերներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդիչ կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզ և ուսումնասիրություն: Քլորօքսիրանների քիմիա, Պոլիմերների քիմիա, Անօրգանական-Պոլիմերային հիբրիդ միացություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
ANSEF-2005 Silica Based Molecularly Imprinted Polymer
МНТЦ- А-122, «Синтез и превращения некоторых алкилсульфоксидов»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի քիմիական ընկերություն

durgaran@ysu.am

Նարինե Անժելոյի Դուրգարյան

Ամբիոնի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Ա. Դուրգարյան

Կենսակտիվ պոլիմերներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 90 էջ
 

Հոդված/Article

Nagharsh A. Miraqyan, Rima H. Arakelyan, Narine A. Durgaryan, Angelo H. Durgaryan

Synthesis and investigation of poly(p-phenylenediamine)–poly(1,4-benzoquinonediimine-N,N-diyl-1,4-phenylene) | Chemical Papers, 2018, 72,6, 1517–1524 pp. |

A. A. Durgaryan, R. A. Arakelyan, N. A. Durgaryan

New Syntheses of N,N′-Diaryl-Substituted Quinone Diimines: I. Synthesis of N,N′-Bis(4-aminophenyl)- 1,4-benzoquinone Diimine | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53,6, pp. 955-958 |

A. A. Durgaryan, R. A. Arakelyan, N. A. Durgaryan

Synthesis of Polymers Containing Polyaniline Fragments Linked by 1,4-Benzoquinone Groups | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 87,1, pp. 145-150 |

Ջեմմա Հարոյան, Նաղարշ Միրաքյան, Նարինե Դուրգարյան

NH2/NH2 ծայրային խմբերով անիլինի տրիմերի ստացումը և դրա որոշ փոխարկումների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.5(22), էջ 307-312 |

A. H. Durgaryan, N. A. Durgaryan, R. H. Arakelyan, N. A. Miraqyan

Copolymerization of Aniline with P-Phenylenediamine in an Acetic Acid Medium | Chemical engineering of polymers. Production of functional and flexible materials. 2016, 1, 3-4 pp. |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Narine Durgaryan, H. S. Durgaryan, R. H. Arakelyan

General method for aromatic imino group containing polymers syntheses | 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2017, p. 12 |

N. A. Miraqyan, N. A. Durgaryan, A. H. Durgaryan

Investigation of the reaction of poly(1.4- benzoquinonediimine-N,N՛-diyl-1,4-phenylene) with hydrazine | 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2017, p. 102 |

N. Sh. Martikyan, N. A. Durgaryan, A. A. Durgaryan

The self condensation reaction of N,N' –BIS(4'-aminophenyl)-1,4- benzoquinone diimine and investigation of structure and electric properties of synthesized and doped with iodine compound | 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2017, p. 99 |

N. Miraqyan, N. Martikyan, N. Durgaryan

Syntheses of NH2 /NH2 capped aniline oligomers and their derivatives | Modern researches and prospects of their use in chemistry,chemical engineering and related fields. 2016, p. 112 |

N. Durgaryan, N. Miraqyan, R. Araqelyan, A. Durgaryan

New syntheses and reactions of some quinonediimines | Viii international scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry» APGIP-8. 2016, p. 60 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը