Նարինե Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Անձի ոգեկանության ձևավորման և դրսևորման հոգեբանական գործոնները», ԺԹ. 00.01, 2006
Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ Ամբիոնի վարիչ,դոցենտ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2011 թ-ից մինչ այժմ Գիտական ղեկավար, «Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
2011 - 2013 թթ. ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահմանման և բարելավման 2014-2019թթ. ռազմավարության մշակում, աշխատանքային խմբի անդամ, ՀՀ Առողջապահության նախարարության, (Ռազմավարությունը ընդունվել է կառավարության կողմից 2014թթ.)
2009 - 2011 թթ. Դոցենտ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2006 - 2009 թթ. Ասիստենտ, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2006 թթ. Դասախոս, Հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2004 թթ. Հոգեբան «Ա. Շիրակացուն անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր

Կարդացվող դասընթացներ
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
Ինքնագիտակցության և ինքնության հոգեբանություն
Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն
Անհատական տարբերությունների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձ և մշակույթ
Անձ և սոցիալական համատեքստ
Ես և ինքնություն
Անձ և սոցիալ - հոգեբանական բարօրություն
Ինքնակառավարում և սոցիալական ճանաչողություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2015 - 2016 թթ. Խմբավարի վերապատրաստման ծրագիր CARe-մոդելով, հեռահար ուսուցման դասընթաց, CARe Europe, Storm Foundation, Նիդերլանդներ
2014 թ. Բուհերում միջազգայնացման խթանում մշակութային և կառուցվածքային հարմարման միջոցով (PICASA), գործնական դասընթաց ՏԵՄՊՈՒՍԼյովենի քոլեջ համալսարան, Բելգիա
2009 - 2010 թթ. Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Կանզասի համալսարան, ԱՄՆ
2009 - 2010 թթ. Կորստի հետ աշխատանք և ուսումնասիրություններ, կարողությունների զարգացման սեմինար, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Հոգեբանական գիտության միջազգային միավորում (IUPsyS)
2009 թ. Մետավերլուծություն և հետազոտության համադրություն, ամառային դպրոց, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիա (EAPP)
2005 - 2007 թթ. Ինքնությունը փոփոխվող հասարակություններում, ամառային դպրոց (HESP, ReSET), Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, Ռուսաստան
2005 թ. Գենդերային ուսումնասիրություններ, ամառային դպրոց, Բելգրադի կանանց ուսումնասիրությունների և գենդերային հետազոտությունների կենտրոն, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա և Մոնտենեգրո

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հոգեսոցիալականվերականգնողական աշխատանքի հիմունքներ» դասընթացի մշակում, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2015:
Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
ԵՊՀ Կանանց առաջնորդության և գենդերային ուսումնասիրությունների կենտրոն, 2014:
Սոցիալական կոհերենտության քաղաքացիական չափումը. տեղավորելով հասարակական կազմակերպությունները «Մենք»-ի և «Ուրիշների» սոցիալական տիրույթում,Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2013:
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում, ԿԱՇՑ-ի (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN), 2011-2014:
JAG «Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանավարտների դրամաշնորհ», 2010
«Դասընթացի մշակում և կառավարում» ծրագիր
ԱՄՆ - ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի բաժին
Դասընթացի զարգացման մրցույթ, 2006 - 2007
«Գենդերի սոցիալական հոգեբանություն» ծրագիր
Դասընթացի զարգացման մրցույթ, 2003 - 2004
«Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն» ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգեւներ
2010 թ. Ա. Շիրակացու անվ. «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

persona@ysu.am

Նարինե Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
Առաջատար գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Պապոյան Վ. Ռ., Խաչատրյան Ն. Գ.

Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 87 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Marta Beneda, Marta Witkowska, Narine Khachatryan, Nvard Grigoryan, Michał Bilewicz

Change in perceived outgroup morality increases forgiveness in post-genocide settings — study of the moral exemplars | Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 2018, Vol. 25, No. 2, 193-212 pp.

Magdalena Żemojtel‐Piotrowska, Jarosław P. Piotrowski, Evgeny N. Osin, Jan Cieciuch, Byron G. Adams, Rahkman Ardi, Sergiu Bălţătescu, Sergey Bogomaz, Arbinda Lal Bhomi, Amanda Clinton, Gisela T. de Clunie, Anna Z. Czarna, Carla Esteves, Valdiney Gouveia, Murnizam H.J. Halik, Ashraf Hosseini, Narine Khachatryan, Shanmukh Vasant Kamble, Anna Kawula, Vivian Miu‐Chi Lun, Dzintra Ilisko, Martina Klicperova‐Baker, Kadi Liik, Eva Letovancova, Sara Malo Cerrato, Jaroslaw Michalowski, Natalia Malysheva, Alison Marganski, Marija Nikolic, Joonha Park, Elena Paspalanova, Pablo Perez de Leon, Győző Pék, Joanna Różycka‐Tran, Adil Samekin, Wahab Shahbaz, Truong Thi Khanh Ha, Habib Tiliouine, Alain Van Hiel, Melanie Vauclair, Eduardo Wills ‐ Herrera, Anna Włodarczyk, Illia Yahiiaev, John Maltby

The mental health continuum‐short form: The structure and application for cross‐cultural studies–A 38 nation study | Journal of Clinical Psychology, 2018, Volume 74, Issue 6, 1034-1052 pp.

Dmitrieva N., Nartova-Bochaver S., Hakobjanyan A., Harutyunyan S., Khachatryan N., S. Wu M., Zhou C.

The psychological sovereignty in adolescents from Armenia, China, and Russia | 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 2017, 154-155 pp. |

Ն. Խաչատրյան

Անձի հոգեբանությունն այսօր. ուսումնասիրման առարկան եվ մարտահրավերները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 9-15 |

Ն. Խաչատրյան, Մ. Գևորգյան

Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը և այն պայմանավորող գործոնների առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 153-162 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna, Harutyunyan Svetlana, Khachatryan Narine, Wu Michael Shengtao

The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia | European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp. |

A. Hakobjanyan, N. Khachatryan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis | Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156

Khachatryan N. G., Harutyunyan S. F., Hakobjanyan A. R., Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.

Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180

Khachatryan N. G., Baghdasaryan L. V.

Mental Health Care and Improvement in Armenia, Moving from the institution to the community | Experiences in Armenia, 25 June, 2013. http://thecareeurope.com/care_europe_news/77/Mental+Health+Care+and+Improvement+in+Armenia

Khachatryan N. G., Wu M. S., Schmitt M., Nartova-Bochaver S. K., Zhou C., Astanina N., Zhou C., Han B.

Does it bother me to profit from others? Cross-cultural surveys on beneficiary sensitivity and individiuality orientation | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 24