Նարինե Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Անձի ոգեկանության ձևավորման և դրսևորման հոգեբանական գործոնները», ԺԹ. 00.01, 2006
Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ Ամբիոնի վարիչ,դոցենտ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2011 թ-ից մինչ այժմ Գիտական ղեկավար, «Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
2011 - 2013 թթ. ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահմանման և բարելավման 2014-2019թթ. ռազմավարության մշակում, աշխատանքային խմբի անդամ, ՀՀ Առողջապահության նախարարության, (Ռազմավարությունը ընդունվել է կառավարության կողմից 2014թթ.)
2009 - 2011 թթ. Դոցենտ, Անձի հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2006 - 2009 թթ. Ասիստենտ, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2006 թթ. Դասախոս, Հոգեբանության ամբիոն, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2004 թթ. Հոգեբան «Ա. Շիրակացուն անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր

Կարդացվող դասընթացներ
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
Ինքնագիտակցության և ինքնության հոգեբանություն
Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն
Անհատական տարբերությունների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձ և մշակույթ
Անձ և սոցիալական համատեքստ
Ես և ինքնություն
Անձ և սոցիալ - հոգեբանական բարօրություն
Ինքնակառավարում և սոցիալական ճանաչողություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2015 - 2016 թթ. Խմբավարի վերապատրաստման ծրագիր CARe-մոդելով, հեռահար ուսուցման դասընթաց, CARe Europe, Storm Foundation, Նիդերլանդներ
2014 թ. Բուհերում միջազգայնացման խթանում մշակութային և կառուցվածքային հարմարման միջոցով (PICASA), գործնական դասընթաց ՏԵՄՊՈՒՍԼյովենի քոլեջ համալսարան, Բելգիա
2009 - 2010 թթ. Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Կանզասի համալսարան, ԱՄՆ
2009 - 2010 թթ. Կորստի հետ աշխատանք և ուսումնասիրություններ, կարողությունների զարգացման սեմինար, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Հոգեբանական գիտության միջազգային միավորում (IUPsyS)
2009 թ. Մետավերլուծություն և հետազոտության համադրություն, ամառային դպրոց, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիա (EAPP)
2005 - 2007 թթ. Ինքնությունը փոփոխվող հասարակություններում, ամառային դպրոց (HESP, ReSET), Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, Ռուսաստան
2005 թ. Գենդերային ուսումնասիրություններ, ամառային դպրոց, Բելգրադի կանանց ուսումնասիրությունների և գենդերային հետազոտությունների կենտրոն, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա և Մոնտենեգրո

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հոգեսոցիալականվերականգնողական աշխատանքի հիմունքներ» դասընթացի մշակում, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2015:
Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
ԵՊՀ Կանանց առաջնորդության և գենդերային ուսումնասիրությունների կենտրոն, 2014:
Սոցիալական կոհերենտության քաղաքացիական չափումը. տեղավորելով հասարակական կազմակերպությունները «Մենք»-ի և «Ուրիշների» սոցիալական տիրույթում,Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2013:
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում, ԿԱՇՑ-ի (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN), 2011-2014:
JAG «Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանավարտների դրամաշնորհ», 2010
«Դասընթացի մշակում և կառավարում» ծրագիր
ԱՄՆ - ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի բաժին
Դասընթացի զարգացման մրցույթ, 2006 - 2007
«Գենդերի սոցիալական հոգեբանություն» ծրագիր
Դասընթացի զարգացման մրցույթ, 2003 - 2004
«Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն» ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգեւներ
2010 թ. Ա. Շիրակացու անվ. «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

persona@ysu.am

Նարինե Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
Առաջատար գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Նարինե Խաչատրյան

Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 298 էջ

Ն. Խաչատրյան

Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում | Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2016, 27 էջ |

N. G. Khachatryan

Gender inequality in the higher education institutions in Armenia: causes and consequences | 25 June, 2015. ejns.sci.am

Սոնա Մանուսյան, Նարինե Խաչատրյան

Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ | Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ |

Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Khachatryan N., Manusyan S.

Factor analysis of social axioms: comparative results from Armenian sample | Proceedings of the Biennial International Conference "Current Issues in Theoretical and Applied Psychology", 25-27 Oct. 2013, pp. 93-95

N. Khachatryan, S. Manusyan

Values, beliefs and Social Behavior: Dynamics and Specifics in Modern Armenian Society | Books of Abstracts, “Political Transformation and Social Change in the South Caucasus: Georgia and Armenia in Perspective”, 2-nd ASCN Annual Conference, 29-30 June, 2012, p. 57-58

Нарине Хачатрян

Психология личности: разногласия в подходах и опыт интеграции (Անձի հոգեբանություն. տարաձայնություններ մոտեցումներում և ինտեգրման փորձ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 42-51 |

Ն. Գ. Խաչատրյան, Հարությունյան Ս. Ֆ.

Հայերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումների միջմշակութային ուսումնասիրություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2011, էջ 80-83

Н. Г. Хачатрян, Р. В. Агузумцян

Методологические предпосылки изучения духовности | "Национальный психологический журнал", N 1 (5), 2011, с. 14-18
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna, Harutyunyan Svetlana, Khachatryan Narine, Wu Michael Shengtao

The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia | European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp. |

A. Hakobjanyan, N. Khachatryan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis | Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156

Khachatryan N. G., Harutyunyan S. F., Hakobjanyan A. R., Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.

Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180

Khachatryan N. G., Baghdasaryan L. V.

Mental Health Care and Improvement in Armenia, Moving from the institution to the community | Experiences in Armenia, 25 June, 2013. http://thecareeurope.com/care_europe_news/77/Mental+Health+Care+and+Improvement+in+Armenia

Khachatryan N. G., Wu M. S., Schmitt M., Nartova-Bochaver S. K., Zhou C., Astanina N., Zhou C., Han B.

Does it bother me to profit from others? Cross-cultural surveys on beneficiary sensitivity and individiuality orientation | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 24