Նարինե Ալբերտի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982-1987 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության
ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
որակավորում` բանասեր, թարգմանիչ, ուսուցիչ
2009-մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական
բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, հայցորդ
Թեկնածուական թեզի թեման է` «Խրախուսանքի արտահայտման միջոցները անգլերենում»

Մասնագիտական գործունեություն
1992-1994 Թիվ 124 միջնակարգ դպրոցում անգլերենի ուսուցչուհի
1994-1998 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնում լաբորանտ
1998 - մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնում դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու) բառապաշար, քերականություն, հնչյունաբանություն, գրավոր պրակտիկա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Քերականություն, լեզվամշակութաբանություն, գործաբանություն, իմաստաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2004, Հոկտեմբեր 27-30 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան
2007, Հոկտեմբեր 16-19 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
2010, Հունիս 19 “Technology-mediated Language Teaching and Learning” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, Երևան
2010, Հունիս 20 “Language Assessment” EST-ի հովանավորությամբ սեմինար, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Նարինե Ալբերտի Գասպարյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

N. Gasparyan, G. Manukyan

English for You, Part 2 | Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2009,(co-author)

N. Gasparyan, G. Manukyan

English for You, Part 1 | Textbook, Yerevan State University Press, Yerevan 2008, (co-author)
 

Հոդված/Article

Նարինե Գասպարյան

Ներակա գնահատողական ասույթներ պարունակող խոսքային ակտեր | Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 155-161

Narine Gasparyan

Complimenting in english and in armenian cultures | Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 141-147 |

Narine Gasparyan

The Importance of encouragement in the process of learning | Актуальные научные исследования в современном мире, 2016, 12, стр. 31-34 |

Գասպարյան Ն.

Կիսաներակա գնահատողական խոսողական ակտեր | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 37 - 44

Gasparyan N.

Compliments and Compliment Responses in Different Cultures | Astghik 22-23, Sahak Partev Press, Yerevan 2012-2013, pp. 203-212