Նարինե Սինարայի Քոչինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
բարձրագույն, 1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1992 - 2002 թթ.` ուսուցչուհի
2002 թ-ից մինչ այժմ` դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսական գործընթացների մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նարինե Սինարայի Քոչինյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն.

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը | Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
 

Հոդված/Article

Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան

ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն | Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159

Н. Кочинян

Сравнительный анализ дифференциалов заработных плат и коэффицентов Джина в России и Армении и влияние этих факторов на уровень миграции в Армении | Вторая республиканская конференция молодых экономистов. Сборник статей. Ереван 2004, стр.. 71-74

Ն. Քոչինյան

Տրանսպորտային միջոցներով բնակչության տեղաշարժերի և ՀՆԱ-ի ու աշխատավարձի միջև կախվածությունը ՀՀ-ում | «Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 15-16, էջ 131-134

Ն. Քոչինյան

ԱՊՀ որոշ երկրների ազգագրական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների համեմատական վերլուծություն | «Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 10-11, էջ 201-205

Ն. Քոչինյան, Ռ. Ավետիսյան

Օպտիմալ կառավարման մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, էջ 1-41, 2003
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը