Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և gրականության բաժին,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնաիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ.դոցենտ
Թեկնածուական թեմա` «Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում», 1997 թ., ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. հոկտեմբերից ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ժամանակակից հայոց լեզու/ԶԼՄ-ի լեզուն և ոճը (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, ԶԼՄ-ի լեզու և ոճ

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 95-ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Ն. Վ. Ներսիսյան

Այլաբերությունը Պ. Սևակի «Եղիցի լույս» շարքում | Հայագիտական հանդես, 1/5/, Երևան, 2007, 9 էջ

Ն. Վ. Ներսիսյան

Պատկերավորության միջոցների ուսուցումը | Մանկավարժական միտք, Եր., 2007,1-2, 9 էջ

Ն. Վ. Ներսիսյան

Դիմանկարի և բնանկարի լեզվաոճական միջոցները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր. 2003, 5/6, 6 էջ

Ն. Վ. Ներսիսյան

Շարահյուսական դարձույթների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 194-202 |

Ն. Վ. Ներսիսյան

Երկկազմ նախադասությունների կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 3, Երևան, 1997