Նարինե Գագիկի Եթիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2004 - ասպիրանտ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության բաժին
1996-2001 - ուսանող. ՎՊՄԻ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2005-ից դասախոս. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլիական բանասիրության ամբիոն
2001-2005 թարգմանչուհի. «GBSI» ՓԲԸ

Ակադեմիական աստիճան
2006 - բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց)

Նարինե Գագիկի Եթիմյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Н. Етимян, И. Тер-Погосян

К вопросу о лексико-фразеологических особенностях разговорного стиля | Кантех, Ереван, 2004г., 1 (18), 57-68

Н. Етимян

Стилистические особенности словосочетаний | Сборник научных трудов, 2003г., Ванадзор, 284-287