Նատալի Կարենի Գոնչար-Խանջյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից դոցենտ
2003 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2002 - 2004 թթ. ԿՄԱ հոգեբանության ֆակուլտետ
1992 - 1995 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1995 - 2008 թթ. ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս
2009 թ. ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի ռուս և համաշխարհային գրականության ամբիոնի դոցենտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Գերմանիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Նատալի Կարենի Գոնչար-Խանջյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Наталия Гончар-Ханджян

Символы и метафоры Х. Л. Борхеса в перекличке с китайской классикой (Խ. Լ. Բորխեսի սիմվոլներն ու փոխաբերությունները չինական դասական գրականության հետ փոխառնչություններում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 14-23 |

Н. К. Гончар-Ханджян, А. В. Акопян

Вампиризм и его отголоски в рассказе Стивенсона «Олалла» | Вестник Российско-Армянского Университета: гуманитарные и общественные науки, 2018, 1(28), стр. 161-172

Նատալիա Գոնչար-Խանջյան

Արքետիպային տարրերը Էռնեստ Հեմինգուեյի վեպերի ենթատեքստերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 14-23 |

Наталия Гончар-Хаджян, Анаит Акопян

Психологическая проблематика повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и Мистера Хайда» | Foreign Languages in Higher Education. 2017, 1(22), pp. 269-279 |

Наталия Ханджян

В. В. Маяковский в страницах литературного наследия Рачья Тамразяна (Վ. Վ. Մայակովսկին Հրաչյա Թամրազյանի գրական ժառանգության էջերում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 53-61 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը