Նազիկ Կարապետի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանա-գերմանական բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)
1983 - 1987 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն` մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական հայացքները», 1989, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Դոկտորական – «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2002, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1989 թթ. Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի և մանկավարժության դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
1994 թ. ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լոս Անջելեսի պետական համալսարան (UCLA) 4 ամիս դասախոսություններ
1998 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ, 4 ամիս, դասախոսություններ
1999 թ. Սիրիա, Հալեպ, Հալեպի հայագիտական կենտրոն, 4 ամիս, դասախոսություններ
2000 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2001 թ. Իրան, Թեհրան, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 1 ամիս, դասախոսություններ
2002 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Մանկավարժության կոնֆերանս
2009 թ. Անգլիա, Լոնդոն, մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» միջազգային թրեյնինգներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Կրթության կառավարման հիմունքներ, Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն, Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մարդու իրավունքներ, ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա, երջանկության մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, համեմատական մանկավարժություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Soros - ի 2007 թ. «Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն» դրամաշնորհին (թիմի անդամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի գիտխորհրդի նախագահ
ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ - ի գիտական աստիճաններ շնորհող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«Մանկավարժական միտք» գիտա - մեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Կրթության զարգացում» ՀԿ - ի նախագահ

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ վարչապետի «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ նախագահի կողմից «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի» կոչում
2016 թ.-ին՝ ԵՊՀ Ոսկե մեդալ,
2016 թ.-ին՝ Երևանի Պատվավոր մանկավարժի հուշամեդալ:

nazik.harutyunyan@ysu.am

Նազիկ Կարապետի Հարությունյան

Կենտրոնի տնօրեն, ամբիոնի վարիչ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարությունյան Ն. Կ., Ղազարյան Ա. Փ., Ղուկասյան Լ. Հ.

Սոցիալական մանկավարժություն | ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ

Арутюнян Н. К., Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., Антонян М., Антипин Л. Н., Бажаева Т. С., Бойко С. В., Аветисян П. С., Айрапетян Э., Булатецкая А. Ю., Быстрянцев С. Б., Гаврилов Л. Б., Гаврилова М. Ю., Галикян Г. Э., Дроздова И. А., Калантарян Э., Кожемякина А. В., Конькова В. Н., Кравцова В. Л., Кравченко С. К., Крупышева Т. С., Кубеев Е. К., Кудрявцева И. А., Лавров E. А., Ламанова Л. А., Магомедова А. М., Магрупова З. М., Максудян А. Р., Мелконян Н. А., Михайлова И. Н., Мкртичян А. Е., Морозова М. А., Мухина М. А., Ненастьева Е. В., Паремузян Н. Г., Пахолкова Е. В., Пашкова К. М., Плюснина В. Н., Поклонцева Л. Н., Розова Л. Е., Савчук Д. А., Сухарева Л. М., Сушкова О. В., Сычева Т. Д., Токмаджян З., Удахина И. С., Ульянова Л. В., Фатхуллин Ю. А., Хавроничев В. И., Хавроничева Н. А., Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.

Образование, культура и ценностные ориентации современного мира | Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները | Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան, Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան

Հայ մանկավարժական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Harutyunyan Nazik, Vardanyan Irina

Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ

Арутюнян Н. К.

Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып. 3, стр. 185-189 |

Арутюнян На. К.

Антропологические основы педагогики счастья | Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 15-18 |

Варданян И. К., Арутюнян Н. К.

Педагогическая акмеология: поиски 21-го века | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46 |

Անի Աբրահամյան, Նազիկ Հարությունյան

Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ն. Կ. Հարությունյան

Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական հայացքները | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 25, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 9

Ն. Կ. Հարությունյան

Մեր պապենական հողի կանչը | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 31, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 5