Նելլի Հովհաննեսի Ղուկասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2007 թթ. ԵՊԲՀ, դեղագիտական ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ, դեղագետի որակավորում)
2007 - 2008 թթ. ինտերնատուրա, ԵՊԲՀ դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոն (ընդհանուր դեղագետի որակավորում)
2008 - 2009 թթ. օրդինատուրա ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն ֆարմակոգնոզիա մասնագիտությամբ (հետազոտողի, օրդինատորի աստիճան)

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայաստանի տարբեր շրջաններում վայրի աճող շուշանբանջար պալարավորի (Chaerophylum bulbousum L.) խոտի ֆիտոքիմիական վերլուծությունը» (ասպիրանտ 2014 թ-ից մինչ օրս):

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դեղագործական գիտություններ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆարմակոգնոզիա

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2011 թթ. ԵՊԲՀ ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2011 - 2014 թթ. ԵՊԲՀ ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊԲՀ ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս
2017 թ-ից ԵՊՀ Ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս

Մասնագիտական անդամակցություն
Խորհրդատու «Բուժինֆո» բժշկատեղեկատվական հաղորդման շրջանակներում
«Դեղագիտություն եւ դեղաբանություն, կրթություն եւ գիտություն» ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
Շնորհակալագիր «Կրթական գիտություններ» թվով չորրորդ համաշխարհային գիտաժողովին մանակցության և աջակցության համար Բարսելոնա, 2012

Որակավորման դասընթացներ
Վկայական ԵՊԲՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցության համար Երևան, 2015

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Նելլի Հովհաննեսի Ղուկասյան

Դասախոս | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

N. K. Shaboyan, V. G. Hovhannisyan, A. V. Moghrovyan, N. H. Ghukasyan, H. M. Galstyan, K. H. Doumanyan

The analysis of the chemical composition of several valuable medicinal and edible plants’ volatile oil fraction growing and cultivating in Armenian flora by GC-MS method | International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research, vol 2,Isuue 4, April 2016, pp. 274-278

Ղուկասյան Ն. Հ., Չիչոյան Ն. Բ., Դումանյան Կ. Հ.

Հայաստանում վայրի աճող շուշանբանջար պալարավորի (Chaerophyllum bulbosum L.) ֆարմակոգնոստիկ հետազոտումը | Հայաստանի բժշկագիտություն, հ. L III, Ÿ 2, 2013, էջ 101-109

Ղուկասյան Ն. Հ., Չիչոյան Ն. Բ., Դումանյան Կ. Հ.

Որոշ ծանր մետաղների պարունակության որոշումը Հայաստանի ֆլորայում աճող շուշանբանջար պալարավորի(Chaeropyllum bulbosum L.) խոտի մեջ | Գիտական հոդվածների ժողովածու:ԵՊԲՀ հաշվետու գիտաժողով 2012 թ. Էջ 92-97

Չիչոյան Ն. Բ., Գալստյան Հ. Մ., Ղուկասյան Ն.Հ., Ղազանջյան Մ.Մ., Շաբոյան Ն.Կ.

Հիդրոպոնիկ եղանակով մշակվող որոշ դեղատու տեսակների ֆարմակոգնոստիկ վերլուծությունը | Բժշկություն, գիտություն և կրթություն գիտատեղեկատվական հանդես:Երևան 2011N8, էջ 13-16
 

Թեզիս/Thesis

Ghukasyan N. H., Chichoyan.N. B.

The volatile oil analysis of Bulbous-rooted chervil ( Chaerophyllum Bulbousum L.) growing wildly in Armenia, by capillary GC-MS method | The New Armenian Medical Journal Vol.9 N3 October, 2015, p. 19

Ghukasyan N. H., Chichoyan.N. B.

Pharmacognostic research of bulbous-rooted chervil (Chaerophyllum bulbosum L.) wildly growing in Armenia | The New Armenian Medical Journal Vol.4 N3 September 2010, p. 103