Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան
Կենսագրություն
1997 թվականին ավարտելով բուհը, ստացել է իրավաբանի որակավորում, այնուհետև ստացել է տնտեսագիտության մագիստրոսի կրթական աստիճան: Հետագայում ընդունվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ասպիրանտուրա` 2008 թ-ին պաշտպանելով թեկնածուական թեզ «Որակի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում» թեմայով:
1998 թ-ից աշխատել է տարբեր բարձրագույն մասնագիտական կրթական հաստատություններում` զբաղեցնելով վարչական պաշտոններ, իսկ 2008 թ-ից սկսել է դասավանդել:
2012 թ-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնում` որպես դոցենտ:

Հետազոտության և դասավանդման ոլորտն է`
Ծառայությունների ոլորտի կառավարման բարելավման հիմնախնդիրներ
Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում
Ծառայությունների էկոնոմիկա
Առաջնորդություն

Լեզվի իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Խաչատրյան, Ա. Ճուղուրյան

Հանրամատչելի տնտեսագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ

Khachatryan Nonna, Hamed Mirzaei

Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia | "Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p. |

Ն. Ն. Խաչատրյան, Հ. Ա. Խալաթյան

Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում | «Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ

Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նոննա Խաչատրյան

Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ |
 

Հոդված/Article

Ն. Խաչատրյան, Ն. Սահակյան

Ձեռնարկատիրության հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ

Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում | «ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159 |

Նոննա Խաչատրյան

Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194 |

N. Khachatryan

Agro Tourism Expansion Ways in the RA | Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2018, 1, 125-127 pp. |

Նոննա Խաչատրյան

Առցանց ուսուցման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բուհերում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 3-4(211-212), էջ 128-131 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը