Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան
Կենսագրություն
1997 թվականին ավարտելով բուհը, ստացել է իրավաբանի որակավորում, այնուհետև ստացել է տնտեսագիտության մագիստրոսի կրթական աստիճան: Հետագայում ընդունվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ասպիրանտուրա` 2008 թ-ին պաշտպանելով թեկնածուական թեզ «Որակի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում» թեմայով:
1998 թ-ից աշխատել է տարբեր բարձրագույն մասնագիտական կրթական հաստատություններում` զբաղեցնելով վարչական պաշտոններ, իսկ 2008 թ-ից սկսել է դասավանդել:
2012 թ-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնում` որպես դոցենտ:

Հետազոտության և դասավանդման ոլորտն է`
Ծառայությունների ոլորտի կառավարման բարելավման հիմնախնդիրներ
Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում
Ծառայությունների էկոնոմիկա
Առաջնորդություն

Լեզվի իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Նոննա Նիկոլայի Խաչատրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Խաչատրյան, Ա. Ճուղուրյան

Հանրամատչելի տնտեսագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ

Khachatryan Nonna, Hamed Mirzaei

Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia | "Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p. |

Ն. Ն. Խաչատրյան, Հ. Ա. Խալաթյան

Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում | «Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ

Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նոննա Խաչատրյան

Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ |
 

Հոդված/Article

Նոննա Խաչատրյան, Արմեն Ճուղուրյան

Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան | Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ

Nonna Khachatryan, Hrachya Sargsyan

National Value System Impact On The Economy Of Armenia | Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ

Nonna Khachatryan, Siranush Poghosyan

Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia | Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ

Nonna Khachatryan, Hasmik Sahakyan

Issues Of The Online Modul Design In Youth Studies | Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 92-108 էջ

Նոննա Խաչատրյան, Արմեն Ճուղուրյան

Հեռավար Ուսուցման Զարգացման Պատմական Ընթացքը Եվ Մարտահրավերները Համաճարակի Պայմաններում | Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 3(8), 115-122 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը