Նորա Հրաչիկի Ազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1971 - 1974 թթ. ասպիրանտուրա, Արդյունաբերական մանրէների գենետիկայի և սելեկցիայի ՍՍՀՄ համամիութենական գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Inc P-1 անհամատեղելիության խմբի R906 պլազմիդի գենետիկական կազմվածությունը», Արդյունաբերական մանրէների գենետիկայի և սելեկցիայի ՍՍՀՄ համամիութենական գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, «Գենետիկա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա, 1984 թ.

Աշխատանքային փորձ
1971 - 1975 թթ. Արդյունաբերական մանրէների գենետիկայի և սելեկցիայի գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, Չարենցավանի մասնաճյուղ:
1975 - 2000 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ:
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Գենետիկա», «Գենետիկա և էվոլյուցիոն տեսություն», «Գենային և բջջային ճարտարագիտություն», «Գենետիկական ճարտարագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պլազմիդների մոլեկուլային կազմվածությունը, Վեկտորների պատրաստում, Քիմաիական նյութերի մուտագենություն, Քիմիական նյութերի ազդեցությունը գեների էքսպրեսիայի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2009 - 2010 թթ. ISTC A-1701 գրանտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
NGO Women for Green Way for Generations

Նորա Հրաչիկի Ազարյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ազարյան Ն.Հ.

Մոլեկուլային գենետիկայի գործնական աշխատանքներ | ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,Երևան, 2006 |
 

Հոդված/Article

Avalyan R. E., Aghajanyan E. A., Atoyants A. L., Azaryan N. H., Aroyan A. R.

Biotesting of Lake Sevan water using two model test-systems | 2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues, 2018, pp. 93-94 |

Ն. Հ. Ազարյան

Картирование генов несовместимости (inc.) плазмиды R906 (R906 Պլազմիդի անհամատեղելիության գեների (inc.) քարտեզավորումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

Ն. Հ. Ազարյան, Ի. Գ. Բունիաթյան, Ա. Ց. Խուդոյան

Активация процессов генетического обмена у прокариот в присутствии двуспиральной РНК (Պրոկարիոտներում գենետիկական փոխանակման պրոցեսների ակտիվացումը երկպարույր ՌՆԹ-ի առկայության պայմաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

Azaryan N.

Influence of dsRNA on the Development of Characteristics of T2 and T4 phages in the E.coli K12 cells | Abstracts of QLT/Congress, ENA/EBBS-BRA, Cambridge, 1999

Азарян Н.Г.

Молекулярная организация плазмид Inc.P-1 группы несовместимости | Материалы конференции ИМБ НАН РА, 1997