Նորա Վաչագանի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2010 թթ. Լոնդոնի Համալսարանական Քոլլեջ (University College of London), իրավագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային գործարարական իրավունքի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով)
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2006 թ. Թավթսի համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և փիլիսոփայության դպրոց, իրավունքի, տնտեսագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների միջառարկայական արագացված կուրս
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով)
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ապրանքների ազատ տեղաշարժի և սպառողների շահերի պաշտպանության հարաբերակցությունը Եվրոպական Միությունում

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2007 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդական
2007 - 2009 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պետա-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական
2008 - 2009 թթ. Երեւանի պետական համալսարանի եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոնի իրավաբան-փորձագետ
2010 - 2014 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի խորհրդական
2012 - 2016 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
2010 թ-ից մինչ այսօր Երեւանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2014-առ այսօր Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) «Հարավային Կովկասում եվրոպական չափորոշիչներին իրավական համապատասխանեցումե ծրագրի իրավաբան-փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային տնտեսական իրավունք (ԵՊՀ), Իրավաբանի մասնագիտության ներածություն (Ֆրանսիական համալսարան)
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Միջազգային տնտեսական իրավունք, արբիտրաժ, միջազգային առևտրային իրավունք, սահմանադրական իրավունք

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն. ֆրանսերեն (տիրապետում է ազատ), գերմաներեն (սկսնակ)

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Նորա Վաչագանի Սարգսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Լ.Վ., Ալեքսանյան Ն.Ս., Ավագյան Ն.Ա., Ղազարյան Տ.Ս., Սարգսյան Ն.Վ., Տեր-Գրիգորյան Վ.Մ., Սիմոնյան Տ.Վ.

Իրավունք բոլորի համար | Ձեռնարկ ուսուցիչների և աշակերտների համար, GIZ-ի հրատ., Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակությամբ):
 

Հոդված/Article

Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան

Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 2) | Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 4-18 էջեր |

Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան

Հիմնական իրավունքների սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 13-32 էջեր |

Օտտո Լուխթերհանդթ, Նորա Սարգսյան

Երեխայի իրավունքների կարգավորումը ըստ ՀՀ 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 23-36 |

Նորա Սարգսյան

Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմն ու կազմավորման կարգը. 2015 թ. խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորումները և եվրոպական չափորոշիչները | Դատական իշխանություն, 2017, 1-2, էջ 34-47

Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը.համառոտ պարզաբանումներ | Երևան 2016, 447 էջ