Նունե Գրիշայի Գեղամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1987 - 1996 թթ. Երևանի թիվ 94 միջնակարգ դպրոց
1996 - 1997 թթ. Երևանի «Մխիթար Սեբաստացու» անվան գիմնազիա
1997 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի բաժին
2001 - 2003 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի բաժնի մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի «Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում» բաժնի հայցորդ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2002 թթ. Հայ Ժողովրդավարական Ֆորում ՀԿ, «Հատուկ կարիքներով երեխաների կրթության իրավունքի երաշխիքներ» սոցիալական տեխնոլոգիայի մոդել ծրագրում սոցիալական աշխատանքի խորհրդատու
2003 թ. USAID, AED, ԵՊՀ, ՍԱՆ–ի կողմից իրականացվող «Սոցիալական ծառայող 2003» ծրագրի ասիստենտ թրեյներ
2003 - 2004 թթ. ՀԺՖ ՀԿ ՙՊետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին՚ ծրագրի շահառուների համար կազմակերպվող նպատակային ուսուցման դասընթացների թրեյներ
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ

Վերապատրաստման դասընթացներ
2003 (հունվար-դեկտեմբեր) PADCO, AED, USAID, ՍԱՆ, ԵՊՀ–ի կողմից իրականացվող ՙՍոցիալական ծառայող 2003՚ վերապատրաստման ծրա•րի «Վերապատրաստողների վերապատրաստում» դասընթաց
2003 թ. (օգոստոս) USAID, AED, UC –ի կողմից կազմակերպված «Social Case Worker Training Program - Training of Trainers»
2004 թ. (փետրվար) ICHD, USAID, AED կողմից կազմակերպված «Democratic Leadership Program» դասընթացներ
2007 թ. (մայիս) ԵՊՀ, ՀՕՖ, Every Child «Երեխաների պաշտպանություն» թեմայով վերապատրաստողների դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նունե Գրիշայի Գեղամյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Ելենա Հարությունյան, Յարմալոյան Մարինե, Կարապետյան Տաթևիկ, Գեղամյան Նունե

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար | Ասողիկ, 2019, 262 էջ

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Յարմալոյան Մարին, Գեղամյան Նունե, Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև, Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք

Համայնքային սոցիալական աշխատանք | Ասողիկ, 2019, 392 էջ

Միրա Անտոնյան, Անահիտ Սահակյան, Արտակ Խաչատրյան, Ռուբեն Մարկոսյան, Նունե Գեղամյան, Աննա Ոսկանյան

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ |

Ն. Գեղամյան, Ա.Մարկոսյան

Սոցիալական քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում | «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ, Երևան, 2006 թ., 256 Էջ

Ն. Գ. Գեղամյան

Սոցիալական քաղաքականության մոդելները. բարեկեցության պետության հայեցակարգը | Ֆինասներ և Էկոնիմիկա Հայաստան N4-5(52-53)մարտ-ապրիլ,Երևան 2005թ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում,4 Էջ
 

Հոդված/Article

Նունե Գեղամյան

Սոցիալական պետության հայեցակարգի արտացոլումը ՀՀ 2012-2016թթ. պետական բյուջեում | Այլընտրանք, 2018, 2, էջ 162-177 |

Ն. Գեղամյան, Ա.Մարկոսյան

Սոցիալական քաղաքականության արդի հիմնահարցերը | Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ,2005թ.4 Էջ

Ն. Գ. Գեղամյան

Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում(Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ, 2005թ.5 Էջ

Ն. Գեղամյան, Ա.Մարկոսյան

Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում | 21 –րդ ԴԱՐ ՙՆորավանք՚, գիտակրթական հիմնադրամի հանդես1(7),Երևան 2005թ.,28 Էջ Համահեղինակ