Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
2000 - 2002 թթ. մագիստրանտ, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
1996 - 2000 թթ. բակալավր, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հայոց իրապատում հեքիաթի ժանրային - տիպաբանական համակարգը», 2006 թ., ՀՀ ԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ. սեպտեմբեր - դեկտեմբեր -«Հայ ասպետ» հեռուստատեսային նախագծում «Ժողովրդական բանահյուսության» գծով փորձագետ
2006 - 2009 թթ. համատեղությամբ ՀՀ ԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող,
2005 - 2006 թթ. ՀՀ ԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
Բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն (բակալավր)
Հայ գրականություն (բակալավր)
«Սասնա ծռեր» էպոսը (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Ժողովրդական հեքիաթներ
Ժողովրդական ծիսերգեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013 - 2015 թթ. ղեկավար, «Արդի հայ հեքիաթի հիմնախնդիրները», Գիտ. պետ. կոմ. – ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոն:

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

Պարգևներ
«Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն 2013» մրցույթում «Լեզվաբանություն և գրականություն» բնագավառում Հ.Աճառյանի անվան երկրորդ կարգի մրցանակ:

Լեզուներ
Հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ)

Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նվարդ Վարդանյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Նարինե Վարդանյան

Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale | ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ |

Ն. Վարդանյան

Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային - տիպաբանական քննություն | Մենագրություն, Եր., 2009, 164 էջ
 

Հոդված/Article

Նվարդ Վարդանյան

Ժողովրդական ողբերգերի արձագանքները Թումանյանի պոեմներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 61-70 |

Նվարդ Վարդանյան

Դերային ընկալումները հարսանեկան ծիսերգերի այլաբանական պատկերումներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 63-70 |

Վարդանյան Ն. Խ.

Խոսք հիշատակի. Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 384-388 |

Վարդանյան Նվարդ

«Թագվորի´ մեր, դուրս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքն ու գործառնականությունը ծեսում | Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, 2019, 3, էջ 160-172 |

Վարդանյան Նվարդ

Հեքիաթասացությունը մեր օրերում | Հնագիտության և ազգագրութան ինստիուտի աշխատություներ - 1, 2018, 1, էջ 458-468 |

Նվարդ Վարդանյան

Մակս. հայոց բանահյուսական մշակույթը | Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 1(204), 242-245 էջ, Հայաստան |

Նվարդ Վարդանյան

Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմի հարսանեկան ծիսերգերում | ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 2017, N 1, 395-399 էջ, Հայաստան

Վարդանյան Նվարդ

Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում, 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով | Արքայի դերի ու առաքելության ժողովրդական ըմբռնումները իրապատում հեքիաթում: 2016, 18-19 էջ

Վարդանյան Նվարդ

Ճակատագիր սահմանողի անձնավորումը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. ավանդականից մինչև ժամանակակից դրսևորումները | Ոսկե Դիվան, հեքիաթագիտական հանդես: 2015թ․5, 53-64 էջ

Ն. Խ. Վարդանյան

Խաչի իմաստաբանությունը հարսանեկան թագվորագովքերում | «Էջմիածին» Ը (օգոստոս) 2014, էջ 88-98

Ն. Վարդանյան, Ն. Վարդանյան

Բանահյուսական հեքիաթի մշակման և փոխադրության արդի միտումները | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Ե., 2014, N2, էջ 113-123

Ն. Խ. Վարդանյան

Սահմանային գոտու սիմվոլիկան հրաշապատում հեքիաթում | «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, 2012-2013, էջ 46-53

Ն. Խ. Վարդանյան

Հարսնառի երգերի բնույթն ու հիմնական մոտիվաշարը | «Էջմիածին», Գ (մարտ), 2013, էջ 35-48

Ն. Խ. Վարդանյան

Գայանե Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր» | Հայոց հարսանիքի համայնապատկեր (գրախոսություն), «Պատմաբանասիրական հանդես», Եր, 2012, թիվ 1, էջ 260-263

Ն. Խ. Վարդանյան

Ծիածան, սիրո առասպելը մեկ օրապտույտում | «Չարենցյան ընթերցումներ» (հոդվածների ժողովածու), Գիրք 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 176-187

Ն. Խ. Վարդանյան

Ժանրային խաչաձևումներ | «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Եր., 2011, էջ 118-125

Ն. Խ. Վարդանյան

Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ | Գրախոսություն, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 2011, էջ 256-258

Ն. Խ. Վարդանյան

Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ | «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, 2011, էջ 84-90

Ն. Վարդանյան

Ժանրային խաչաձևումներ (իրապատում հեքիաթ - առակ - ասացվածք - հանելուկ), «Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում», | Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., 2010, էջ 31,32

Ն. Վարդանյան

Հեքիաթի անխելք եղբայրը` որպե տրիքստերային նախնական տիպի հերոս, Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ (գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ), | Եր., 2009, էջ 20 - 23

Ն. Վարդանյան

Առասպելական տրիքստերի նախնական տիպը հեքիաթային մի սյուժեում | «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, դեկտեմբեր, 2009, էջ 82 - 88

Ն. Վարդանյան

Մսե հմայիլի մոտիվը հայ բանահյուսության մեջ, «Հայ ժողովրդի մշակույթ», XIV | Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007, էջ 305 - 310

Ն. Վարդանյան

Временно - пространственные аспекты в бытовых сказках, Проблемы армянской этнологии и археологии III | Конферанция молодых ученых,Тезисы докладов, Ереван, 2007, стр. 10 - 11

Ն. Վարդանյան

Տարածաժամանակային գործոնները իրապատում հեքիաթում, «Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ - 3» | Եր., 2007, էջ 136 - 143

Ն. Վարդանյան

Ծիսական մի քանի վերապրուկներ հայոց իրապատում հեքիաթներում, «Հայ ժողովրդի մշակույթ» | XIII պրակ, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2006, էջ 255 - 263

Ն. Խ. Վարդանյան

Իրապատում հեքիաթ և իրականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 61-73 |

Ն. Վարդանյան

Իրապատում հեքիաթ և իրականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2005, № 2, էջ 61 - 73

Ն. Վարդանյան

Քրիստոնեական հավատքի արծարծումները հայոց իրապատոմ հեքիաթներում | «Էջմիածին», 2005, դեկտեմբեր, էջ 74 - 78

Ն. Խ. Վարդանյան

Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 169-178 |

Ն. Վարդանյան

Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2004, № 4, էջ 169 - 178

Ն. Խ. Վարդանյան

Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 179-184 |

Ն. Վարդանյան

Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2003, № 2, էջ 179 - 184
 

Թեզիս/Thesis

Նվարդ Վարդանյան

Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում | Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30 |

Նվարդ Վարդանյան

Քնի գործառույթը հեքիաթի կառուցվածքային շղթայում | Քունը և երազը հեքիաթում, 2015, 20-21 էջ |