Օֆելյա Շահենի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ. բ.գ.թ.,դոցենտ
2009 - 2011 թթ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր տրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ,
2005 - 2009 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2002 - 2003 թթ. ԱՄՆ, Մոնտանայի պետական համալսարանի վկայագիր
2003 թ. Վկայագիր տրված ՙԱմերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից ԱՄՆ, Վաշինգտոն
1972 - 1975 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2003 թ. Անգլերենի և ամերիկաբանության դասընթացների կազմակերպիչ
1993 - 2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992 - 1993 թթ. Վ. Դավթյանի անվ. N 149 ավագ դպրոց-վարժարանի փոխտնօրեն
1983 - 1992 թթ. N 149 միջնակարգ դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԼՂՀ, Վրաստան, ԱՄՆ, Անգլիա, Դանիա, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003 թ. պարգևատրումՙ Ամերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Օֆելյա Շահենի Պողոսյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

O. Poghosyan, V. Ghumashyan

Methodological Insights | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ

Օֆելյա Պողոսյան

English for University Students (Develop your Language Skills) | Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Yerevan University Press, Yerevan, 2005. Co-author

S. Gasparyan, O. Poghosyan, M. Babakhanyan

English for University Students (Develop your Language Skills) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005, 334p.

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ, Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

V. Ghumashyan, O. Poghosyan

The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh | Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ
 

Հոդված/Article

Օֆելյա Պողոսյան

Գրականագիտական հատուկ նպատակների համար լեզուն որպես հաղորդակցման նպատակայնություն ապահովող միջոց | Աստղիկ 20-21, Երևան, «ՍահակՊարթև՚, 2010-11, Էջ 256-276

Ofelya Poghosyan

On Some Issues of Effective Teaching | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-11, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2010, Էջ 254-259

Օֆելյա Պողոսյան

Գիտական ոճի գործառական ուսումնասիրության տեսական հիմքերը | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում -2 (AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 25-32

Օ. Շ. Պողոսյան

Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 101-107 |

Օ. Շ. Պողոսյան

Գրականագիտական լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ 2(128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, Էջ 101-108