Օֆելյա Շահենի Պողոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ. բ.գ.թ.,դոցենտ
2009 - 2011 թթ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր տրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ,
2005 - 2009 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2002 - 2003 թթ. ԱՄՆ, Մոնտանայի պետական համալսարանի վկայագիր
2003 թ. Վկայագիր տրված ՙԱմերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից ԱՄՆ, Վաշինգտոն
1972 - 1975 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2003 թ. Անգլերենի և ամերիկաբանության դասընթացների կազմակերպիչ
1993 - 2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992 - 1993 թթ. Վ. Դավթյանի անվ. N 149 ավագ դպրոց-վարժարանի փոխտնօրեն
1983 - 1992 թթ. N 149 միջնակարգ դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԼՂՀ, Վրաստան, ԱՄՆ, Անգլիա, Դանիա, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003 թ. պարգևատրումՙ Ամերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Օֆելյա Շահենի Պողոսյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

S. Gasparyan, G. Grigoryan, A. Chubaryan, S. Mkrtchyan, O. Poghosyan, A. Minasyan

Tests for Practice (with keys) | Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.
 

Հոդված/Article

Օֆելյա Պողոսյան

Գրականագիտական հատուկ նպատակների համար լեզուն որպես հաղորդակցման նպատակայնություն ապահովող միջոց | Աստղիկ 20-21, Երևան, «ՍահակՊարթև՚, 2010-11, Էջ 256-276

Ofelya Poghosyan

On Some Issues of Effective Teaching | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-11, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2010, Էջ 254-259

Օֆելյա Պողոսյան

Գիտական ոճի գործառական ուսումնասիրության տեսական հիմքերը | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում -2 (AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 25-32

Օ. Շ. Պողոսյան

Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 101-107 |

Օ. Շ. Պողոսյան

Գրականագիտական լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ 2(128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, Էջ 101-108