Պավել Բորիսի Բալայան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի պետական համալսարան. Բանասիրական ֆակուլտետ, ռուսաց լեզվի և գրականության բաժանմունք

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու` «Բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողներին բանավոր ռուսերենով մենախոսական հաղորդակցման ուսուցման համալիր մոտեցում (մասնագիտական տեքստերի նյութի հիման վրա)»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան (ԵՊՀ)
2000 - 2003 թթ. Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) վարիչ (ԵՊՀ)
1996 - 2000 թթ. Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ (ԵՊՀ)
2002 թ-ից մինչև օրս Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դոցենտ (ԵՊՀ)
1993 - 2002 թթ. Ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս (ԵՊՀ)
1977 - 1993 թթ. ԵՊՀ Նախապատրաստական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս (ԵՊՀ)
1972 - 1977 թթ. ԵրՊԻ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1980 - 1984 թթ. Ռուսաց լեզվի դասախոս Տրիբխուվանի համալսարանում (Կատմանդու, Նեպալ)

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս լեզվաբանություն
Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ան•լերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի նախագահ

Պարգևներ
Պուշկինի անվան մեդալ (ՌԴ Կառավարության կողմից) 2007 թ.
Մովսես Խորենացու անվ. մեդալ
ՀՀ Պետական պարգև, 2009 թ.

rusphil@ysu.am

Պավել Բորիսի Բալայան

Դեկան | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Балаян П. Б., Тер-Саркисян Л. А., Ходжумян Б. С.

Учебник по русскому языку.Грамматика.Коммуникация.Речь. | Изд. ЕГУ, 2015, Изд. ЕГУ, 472 стр. |

Балаян П.Б.

Курс элементарного уровня владения русским языком | elearning.ysu.am

Арутюнян В.Н., Балаян П.Б

Функционирование и преподавание русского языка в Армении (морфология) | Функционирование и преподавание русского языка в странах СНГ. Аналитические материалы. СПб, Изд-во СпбГУ, 2007, с. 90-91
 

Հոդված/Article

Балаян П.Б.

Метатема как основа отбора и систематизации учебного текстового материала | Журнал «Русский язык в Армении», N 3-4, Ереван, 2000, с. 23-29