Պետրոս Աշոտի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (http://www.ipia.sci.am/)
Ասպիրանտուրա 2006 թ. հունիսի 2-ին պաշտպանել եմ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ներկայացված «Գրաֆների որոշ դասերում միջակայքային իրացվող հավաքածուներ» ատենախոսությունը:
2001 - 2003 թթ. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Երևանի Պետական Համալսարան (http://www.ysu.am/)
Մագիստրատուրա 2003 թ. մայիսի 31-ին շնորհվել է ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոսի աստիճանը: Մագիստրոսական թեզ - «Լրիվ երկկողմանի գրաֆների միջակայքային ներկումներում հավաքածուների իրացվելիության մասին»:
1997 - 2001 թթ. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Երևանի Պետական Համալսարան (http://www.ysu.am/)
Բակալավրատուրա 2001 թ. հունիսի 12-ին շնորհվել է մաթեմատիկայի բակալավրիի աստիճանը: Ավարտական աշխատանք` «Պարաբոլական տիպի հավասարումների լուծման ստաբիլիզացիայի մասին»:

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. - «Գրաֆների որոշ դասերում միջակայքային իրացվող հավաքածուներ», 2 հունիսի 2006 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. հունվարից առ այսօր: ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (http://www.ipia.sci.am/), գիտաշխատող
2006 թ. սեպտեմբերից առ այսօր: Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Երևանի Պետական Համալսարան (http://www.ysu.am/), ասիստենտ
2003 - 2005 թթ. Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Պետական Համալսարան (http://www.rau.am/) Դասախոս
• կոմբինատորային ալգորիթմների
• գրաֆների տեսություն
• տեղեկատվական անվտանգության
2002 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (http://www.ipia.sci.am/), կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գրաֆների տեսություն, կոմբինատորային ալգորիթմներ, գործույթների հետազոտում, մաթեմատիկական կիբեռնետիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիսկրետ մաթեմատիկա, կոմբինատորային օպտիմիզացիյա, մոտավոր ալգորիթմներ, բարդության տեսություն, գրաֆների տեսություն: Մասնավորապես, ինձ հետաքրքրում են գրաֆների հատւկ տիպի ներկումների գոյության, կառուցման, շարունակման, կայունության և պարամետրերի գնահատման խնդիրներ:

Լեզուներ
Ռուսերեն, Հայերեն, Անգլերեն

pet_petros@ysu.am

Պետրոս Աշոտի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

P.A. Petrosyan, R.R. Kamalian

Interval colourings of some regular graphs | Mathematical Problems of Computer Science, Vol. 25, 2006, pp. 53-56, (http://arxiv.org/abs/0712.3150) R.R. Kamalian
 

Հոդված/Article

Anahit Chubaryan, Artur Khamisyan, Garik Petrosyan

Investigation of the Proof Complexity Measures of Strongly Equal K-Tautologies in Some Proof Systems | Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 2019, Volume 7, No 1, pp. 56-63 |

Petros A. Petrosyan, Carl Johan Casselgren

Some results on the palette index of graphs | Discrete mathematics and theoretical computer science. 2019, Vol. 21, no. 3, #11, pp. 1-20

Petros A. Petrosyan, Armen S. Asratian, Carl Johan Casselgren

Cyclic deficiency of graphs | Discrete Applied Mathematics, 2019, 266, pp. 171-185

P. A. Petrosyan

Near-interval edge-colorings of graphs | 10-я Международная конференция "Дискретные модели в теории управляющих систем". 2018, 22-24 pp.

Petros A. Petrosyan, Armen S. Asratian, Carl Johan Casselgren

Some results on cyclic interval edge colorings of graphs | Journal of Graph Theory. 2018, 87(2), 239-252 pp.
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Petros A. Petrosyan

Interval Edge-Colorings of Graphs: Variations and Generalizations | 14th International Computer Science Symposium in Russia, CSR 2019, pp. 15-16

Petros Petrosyan

Some results on palette index of graphs | 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory. 2018, 60-61 pp. |

Petros A. Petrosyan, Aram H. Gharibyan

On Locally-Balanced 2-Partitions of Some Graphs | 11th International Conference on Computer Science and Information Technologies. 2017, 196-197 pp. |