Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Պատմական կրոնագիտության համակարգը թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 27-48, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Միապետականության վերածնունդը հետնիկեական շրջանում» | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №1 (26), էջ 135-144, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ավետարանչական քարոզչությունը Հայաստանում» | (Առաքելական շրջան), «Աստվածաշնչական Հայաստան», էջ 238-253, Երևան, 2005:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ալեքսանդրիայի 362 թ. ժողովը և նրա պատմական նշանակությունը» | «Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 28-38, Երևան, 2005:

Ա. Գ. Քալաշյան

Նիկողայոս Ադոնց. Պատկերների խնդիրը. աշխատասիրությամբ Պ. Հ. Հովհաննիսյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 201-204 |
1   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը