Ռաֆայել Հակոբի Եղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1985 թ-ին ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի պետության և իրավունքի ինստիտուտում պաշտպանել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի թեզ` «ԽՍՀ Միության և միութենական հանրապետությունների պետական իշխանության և կազմավորման բարձրագույն մարմինների փոխհարաբերությունները» թեմայով:

Աշխատանքային փորձ
01.09.91 թ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:
1991 թ. ՀԿԿ Կենտկոմի օրենսդրական նախաձեռնությունների բաժնի վարիչի տեղակալ:
1962 - 1985թթ ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահության իրավաբանական բաժնի ռեֆերենտ, այնուհետև բաժնի վարիչի տեղակալ, իսկ 1985 - 1991 թթ` նույն բաժնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Վարչական իրավունք, Ծառայողական իրավունք, Արտասահմանյան երկրների վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
Պարգևատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով եւ մեդալներով

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Ռաֆայել Հակոբի Եղյան

 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ. Ն., Եղյան Ռ. Հ., Շաթիրյան Է. Է, Մախմուդյան Ռ. Ջ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Եղյան Ռ. Հ.

Համայնքային ծառայության հիմունքներ | Ուսումնական ձենարկ, «Օր-Դար» հրատարակչություն, Երևան, 2009, 336 էջ

Ռաֆայել Եղյան

Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում | Դասախոսությունների կուրս, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2006, 160 էջ

Ռաֆայել Եղյան

Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 176 էջ

Ռաֆայել Եղյան

Քաղաքացիական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 112

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Ռ. Հ. Եղյան

Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում | Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000, էջ 28

Ռաֆայել Եղյան

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 114

Ռ. Հ. Եղյան

Վարչական տույժեր | Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1999, 48 էջ

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
 

Հոդված/Article

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Եղյան Ռ. Հ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մանասյան Ա. Ա., Մուրադյան Ս. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան

Ռաֆայել Եղյան

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության բարեփոխումների հիմնահարցերը | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 6-15 |

Ռ. Հ. Եղյան

ՀՀ ընտրական համակարգը և Ազգային ժողովի ընտրությունների կազմակերպումը | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.,ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008, 376 էջ, էջեր 123-145

Այվազյան Նորիկ, Եղյան Ռաֆայել

ՀՀ գործադիր իշխանությունը փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N4 հոկտեմբեր- դեկտեմբեր, Երևան, 2006, էջեր 23-29

Եղյան Ռաֆայել

Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմանդրույթները | Հանրային կառավարում՚(գիտական ամսագիր), Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 26-36

Ռաֆայել Եղյան

Նկատառումներ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ | Օրենք և իրավունք, թիվ 3-4 (65-66) փետրվար, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-14, Օրենք և իրավունք, թիվ 5-6 (67-68) մարտ, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-15

Ռաֆայել Եղյան

Վարչական պատասխանատվության սահմանափակումը և վարչական պատասխանատվությունից ազատելը | Պետություն և իրավունք (Государство и право), N3 (9), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2000, էջեր 40-46

Եղյան Ռաֆայել

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործման և զարգացման հեռանկարները | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1-2, Երևան, 2000, էջեր 6-17

Եղյան Ռաֆայել

Վարչական իրավախախտման սահմանազատումը հանցագործությունից | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3-4 հուլիս-դեկտեմբեր, Երևան, 2000, էջեր 40-45

Ռ. Եղյան

Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվությունը | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1 հունվար-մարտ, Երևան, 1999, էջեր 31-36

Ռ. Եղյան

Սահմանադրական փոփոխությունների մասին | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3 հուլիս-սեպտեմբեր, Երևան, 1998, էջեր 48-53