Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1963-1967 թթ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1970-1973 թթ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1986 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու. Թեմա՝«Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծեսերը» (Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն)
2008 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր. Թեմա՝« Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան ծեսերն ու սովորույթները»

Գիտական կոչում
1988 թ. դոցենտ
2010 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1967 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դասախոս
1998 - 2013 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն. Հայ ազգագրություն. Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը. Հայոց կենսապահովման մշակույթը. Հայոց հումանիտար մշակույթը. Թանգարանագիտություն և արխիվագիտություն. Նախնադարյան հասարակության պատմություն. Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրություն, Արևմտահայերի էթնոմշակութային բնութագիրը. Հայ ազգագրության աղբյուրները և պատմագրությունը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. Աղձնիքի հայերը

Լեզուներ
Ռուսերեն (լավ), ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում է բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտակն անդամակցություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ. «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու)

Պարգևներ
Պատվոգիր 1971 թ. Հայկ. ՍՍՀ Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրի կողմից
Պատվոգիր 2009 թ. ԵՊՀ ռեկտորի կողմից
Շնորհակալագիր 2009 թ. 10 դեկտեմբերի (թիվ 423) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից
Շնորհակալագիր 2011 թ. ՀՀ Տավուշի մարզպետի կողմից
Մեդալ «Ամենայան Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջին» 2013. 03. 31. (0122) Հայաստանի հանրապետության «Մաշտոց» Կրթամշակութային կենտրոնի կողմից (հասարակական կազմակերպություն )
Պատվոգիր 2013 թ. 18. 09 ՀՀ Տավուշի մարզպետի կողմից
Պատվոգիր 2013 թ. 23. 09. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի որոշմամբ
2013 թ. ԵՊՀ հուշամեդալ 70-ամյակի առթիվ

Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 1-16 |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայ բնակչության կենցաղի և մշակույթի մասին | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Պատմության բաժնի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 1-16

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ) Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 262 էջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը.Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 216 էջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը (XIXդ. II կես - XXդ. սկիզբ) | Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2004, 260 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ռաֆիկ Նահապետյան

Դիիոն Կասսիոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը անտիկ դարաշրջանի Հայաստանի և հայերի մասին | Ակունք: 2017թ․, 1(15), 19-34 էջ, Հայաստան |

Ռաֆիկ Նախապետյան

Սամվել Մկրտչյան. «Հայոց տոնածիսական մշակույթ» | Էջմիածին: 2017թ․, Դ (ապրիլ), 161-167 էջ, Հայաստան |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայուհու ավանդական կարծրատիպը | «Մաշտոց» հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես, 2016, N 3, (թիվ 59), էջ Չ-Ջ |

Ռ. Ա. Նահապետյան

Երվանդ Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման գործում («Ազգագրական հանդեսի» 120-ամյակի առթիվ) | «Պատմություն և մշակույթ» (Հայագիտական հանդես), Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 373-385 |
1   2   3   4   5   6   7   8   20  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) | Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան: ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40

Ռ. Ա. Նահապետյան

Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին | Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1982-1983 թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների մասին | Զեկուցման հիմնադրույթներ Ավանդական ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում Երիտասարդ գիտնականների V կոնֆերանսի նյութեր ՀՍՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1982, էջ 28-29

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գերդաստանական տան համալիրը Աղձնիքում | Զեկուցուման հիմնադրույթներ Հումանիտար գիտությունների գծով երիտասարդ գիտաշխատողների հանրապետական գիտական կոնֆրանսի նյութեր (համամիութենական մրցանակաբաշխության II փուլ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 247-249