Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 86 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
1986 - 89 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. .թ. ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանք - «Խորհրդային շրջանի հայոց լեզվի բացատրական բառարանները», 1990, ԵՊՀ Գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1989 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, արևմտահայերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռեբեկա Հայկարամի Մարգարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ

R. Margaryan

Textbook of practical trainings of Modern Armenian Language | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն, նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ | Երևան 2008թ.

R. Margaryan

Armenian Language and Armenian Literature, new questionnaires, new approaches | Yerevan 2008

Ռ. Հ. Մարգարյան

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | Երևան 2008 թ.
 

Հոդված/Article

Ռ. Մարգարյան

Ժամանակակից հայերենի հագուստ անվանող բառերի ծագումնաբանական և պատմական շերտերը | «Բանբեր» Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Լինգվա, 2019, թիվ 1, 84-96, 13 էջ

Ռեբեկա Մարգարյան

Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը | Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 92-98 էջ, Հայաստան

Ռեբեկա Մարգարյան

Դարձվածքների ուսուցումը | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 120-125 էջ

Մարգարյան Ռեբեկա

Դարձվածքային նորաբանությունները արդի մամուլում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015թ․, 182-189 էջ |

Ռ. Հ. Մարգարյան

Նշումների համակարգը արդի հայերենի բացատրական բառարաններում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 85-89 էջ |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը