Ռենա Ռաֆաելի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968-1978թթ․ Երևան քաղաքի «Դերժինսկու» անվան միջնակարգ դպրոցը՝ ոսկե մեդալով,
1979-1984թթ․Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության, արվեստի և մշակույթի բաժին

Մասնագիտություն
Երաժշտագետ և մանկավարժ

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս

Աշխատանքային գործունեությունը
1985-1991թթ. Ա․ Տեր- Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում, որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1991-1993թթ. Երևանի թիվ 13 երաժշտական դպրոցում , որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1993-2007թթ․ Երևանի Ռ․ Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, որպես տեսական բաժնի մանկավարժ,
2007-2016թթ․ ՀՀ պետական ռեգիստրում, որպես անհատ ձեռներեց (Ա/Ձ) «Վարդանյան Ռենա» տուրիստական ձեռնարկատիրության տնօրեն, ՀՎՀՀ 21309172,
2016-ից ԵՊՀ –ի «Սերվիս» ամբիոնի դասախոս,
2018թ․ից «Սերվիսի» ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ, թեկնածուական ատենախոսության թեման «Զանգվածային լրատվամիջոցների տեղեկատվության դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ»

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Առողջարանային գործունեության և կուրորտալոգիայի հիմունքներ, PR և գովազդ, սերվիսի հոգեբանություն, սերվիսի մարքետինգ, սերվիսի մշակույթ

Տպագրված հոդվածներ
Հինգ հրատարակված գիտական հոդված

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած, ունեմ երկու որդի

r.vardanyan@ysu.am

Ռենա Ռաֆաելի Վարդանյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան

Роль научно обоснованного прогнозирования в узнаваемости туристической дестинации (на примере Республики Армения) (Գիտականորեն հիմնավորված կանխատեսման դերը զբոսաշրջային դեստինացիայի ճանաչման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 194-202 |

Ռ. Ռ. Վարդանյան

Тенденция развития туристических потоков в Республике Армения и роль СМИ в этом процессе (ՀՀ զբոսաշրջային հոսքերի զարգացման միտումները և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 76-85 (ռուսերեն) |

Ռ. Ռ. Վարդանյան

Символы Армении и роль СМИ в формировании образа страны (Հայաստանի սիմվոլները և ԶԼՄ-ների դերը երկրի կերպարի ձևավորման հարցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-158 |

Պ. Գ. Դավթյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 13-16 |

Ռ. Ռ. Վարդանյան, Ս. Ռ. Սուվարյան

Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны (ԶԼՄ-ների դերը երկրի իմիջի ձևավորման մեջ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 26-30 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը