Ռոբերտ Խաչիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1963 - 1968 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Физико-химическое исследование систем, содержащих гексафторалюминаты рубидия и цезия, гексафторпразеодимат рубидия, гексафтортитанат калия», 2/06/1981 թ.
23/05/2005թ շնորհվել է դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորանտ
1969 - 1971 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
1971 - 1989 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի գիտ. աշխոտող
1992 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դասավանդել ու դասավանդում է «Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Անօրգանական նյութերի սինթեզ», «Անօրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ:

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Ռոբերտ Խաչիկի Ադամյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռ. Ադամյան

Անօրգանական քիմիա, հատոր 2, գիրք 2, անցումային տարրերի քիմիան | ԵՊՀ հրատ., 2021, 324 էջ, Հայաստան

Ռ. Խ. Ադամյան

Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Անցումային տարրերի քիմիա | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 2: Գիրք 2, 2021թ․, 315 էջ

Ռ. Խ. Ադամյան

Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Անցումային տարրերի քիմիա | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 2: Գիրք 1, 2020թ․, 407 էջ

Ռ. Խ. Ադամյան

Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Ոչ անցումային տարրերի քիմիա | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 1: Գիրք 2, 2018թ․, 388 էջ

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Երևան, «Լուսաբաց», 2011
 

Հոդված/Article

Ռ.Խ. Ադամյան, Վ.Վ. Վարդապետյան, Ա.Կ. Կարապետյան

Հետաքրքրաշարժ փորձեր յոդի մասնակցությամբ | Բնագետ №5/2020 էջ 49-53

Ռ.Խ. Ադամյան, Վ.Վ. Վարդապետյան, Ա.Ս. Գրիգորյան, Ա.Ա. Արմենակյան

Անկրկնելի բյուրեղներ | Պատանի գիտունիկ №5/2019 էջ 12

Ռ.Խ. Ադամյան, Ա.Ս. Գրիգորյան, Վ.Վ. Վարդապետյան, Հ.Վ. Սմբատյան

Փորձեր մետաղների մասնակցությամբ | Պատանի գիտունիկ №6/2019 էջ 13

Ռ․ Խ․ Ադամյան, Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան

Զարմանալի փորձեր | Բնագետ, 2017, 3, էջ 76-79

Ռ․ Խ․ Ադամյան, Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան

Կախարդական քիմիա | Բնագետ, 2017, 2, էջ 68-71

Ռ․ Խ․ Ադամյան, Ա․ Ա․Հովհաննիսյան

«Բազմերանգ» քիմիան | Բնագետ, 2017, 1, էջ 69-72

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3 | Բնագետ, 2012, N 1, 85-89

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ռ. Խ. Ադամյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2 | Բնագետ, 2011, N 3, 87-90

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ռ. Խ. Ադամյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1 | Բնագետ, 2011, N 2, 87-90

Գրիգորյան Ս. Կ., Ադամյան Ռ. Խ., Գրիգորյան Գ. Ս.

Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն | «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:

Адамян Р. Х., Арутюнян М. Г., Манукян Н. А., Григорян С. К., Бабаян Г. Г.

Ликвидус тройной системы Na2AlF6 - KMgF3 - KCaF3 | Вестник Инженерний Академии Армении, 2007, т. 4, 1, 139 – 141

Adamyan R. Kh., Grigoryan S. K., Nersisyan S. A,, Babayan G. G.

Interaction in the K2TiF6 - Rb3AlF6 - Rb3PrF6 Triple System | Chemical and Environmental Research, 2004, 13 (1and2), p.173 - 175

Бабаян Г. Г., Тер - Аракелян К. А., Адамян Р. Х., Мкртчян Р. Т., Григорян С. K.

Исследование в области новых гексафторсодер жащих соединений d и f элементов, а также металлгидросиликатов лантаноидной группы, их синтез и применение | Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ, Ереван, 2000, с. 225 - 228.