Ռուզաննա Սերժիկի Շաբոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1998-ցայսօր - ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ռուզաննա Սերժիկի Շաբոյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Նաիրա Պարոնյան, Ռուզաննա Շաբոյան

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան |

Ռուզաննա Շաբոյան, Նաիրա Պարոնյան

Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում | Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․

Ռ. Ս. Շաբոյան

Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլ) գրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 29-37 |

Ռուզաննա Շաբոյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում» | Լեզու և կրթություն, Երևան, 2010թ․, № 1, էջ 26-34