Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Ֆաքիր Բայքուրթի արձակը» (արտասահմանյան գրականություն), 01.07.2005, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2009 - 2017 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2017 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, դոցենտ
2017 թ. -ից մինչ այժմ ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, պրոֆեսոր
2017 թ. -ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Նորագույն շրջանի թուրքական գրականություն, Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրապետական շրջանի Թուրքիայի պատմություն, Թուրքական գրականության պատմություն, Քաղաքական գործընթացները ժամանակակից Թուրքիայում, Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ

Ստացած պարգևներ
1. ՀՀ ԳԱԱ և Հայերի համաշխարհային կոնգրեսի սահմանած «Տարվա լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակաբաշխության 2011թ. դափնեկիր` «Արևելագիտություն» անվանակարգում:
2. Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մրցանակ, 2012 թ.
3. ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր, 2014 թ.
4. ՀՀ ՊՆ «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ, 2015 թ.
5. Արդյունավետ գիտաշխատող, 2017-2018 թթ. (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ)
6. Արդյունավետ գիտաշխատող, 2018-2019 թթ. (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտխորհրդի անդամ,
«Արևելագիտության հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածուի գլխավոր խմբագիր,
«Շիրակ հայրենակցական միության» նախագահության անդամ,
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

rubenmelkonyan@ysu.am

Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյան

Դեկան | Արևելագիտության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Ռուբեն Մելքոնյան, Վարուժան Գեղամյան

Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն | Հայաստան, 364 էջ, 2018, հայերեն

Ռուբեն Մելքոնյան

Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում (1945-1991 թթ.) | Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք II, նորագույն ժամանակաշրջան (1945-1991 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, «Զանգակ» հրատ, 2016, էջ 500-521

Ռուբեն Մելքոնյան

Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ) | Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ

Ռուբեն Մելքոնյան, Նաիրա Պողոսյան

Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին) | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան

Ռուբեն Մելքոնյան, Մհեր Աբրահամյան

Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2015թ․, 240 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ռուբեն Մելքոնյան, Գևորգ Սահակյան

Թուրքական մոդեռնիստական արձակը. ընդհանուր պատկերի ուրվագծման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 53-60 |

Մելքոնյան Ռուբեն

Երիտթուրքեր-քեմալականներ. Գաղափարական և կադրային շարունակականություն | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 152-165 |

Ռուբեն Մելքոնյան

Հույների արտաքսումը Ստամբուլից 1964 թվականին | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, թիվ 2 (62), էջ 177-194

Ռուբեն Մելքոնյան

Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41 |

Ռուբեն Մելքոնյան, Նաիրա Պողոսյան

Հայկական հարցը Միդհատ Շյուքրյու Բլեդայի հուշերում | Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 11-30
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Мелконян Р. О.

Отношения между Турцией и нацистской Германией в годы Второй мировой войны: теоретические и практические сферы влияния | XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). 2019, стр. 161-163

Мелконян Р. О., Погосян Н. А., Саакян Г. А.

Проблема детей-сиротв мемуарах Халиде Эдип Адывар (1882–1964) | XXVI международная научная конференция "Дмитиревские чтения". 2018, p. 93

Melkonyan Ruben

Childhood voices from the past:two genocide narratives and "mental motherland" concept | 6th INoGS Global Conference: “Genocide and Mass Violence: diagnosis, treatment, and recovery?“. Humanities, social and medical sciences facing extreme violence. 2018, p. 56-57

Мелконян Р. О., Погосян Н. А.

Турецкая литература Германии конца ХХ - начала ХХI веков: основные тенденции развития | Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 240-242

Ruben Melkonyan, Gevorg Sahakyan

The reflection of the plot routes of the myth of Rostem and Sohrab in the postmodern Turkish literature. Orhan Pamuk's novel "The Red-Haired Woman" | International Conference on Oriental Studies, persian Literature and History of Commemoration of "Saadi Shirazi". 2016, p. 108
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը