Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, Գերմաներեն (բառարանով)

Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռուզաննա Գարգալոյան

Վիլյամ Գոլդինգի մարդկային աստվածները | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2008

Գ.Մանուկյան, Հ. Եդոյան, Ս.Սեֆերյան , Ռ.Գարգալոյան

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2006

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Լ. Հովհաննիսյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Մ. Սադյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ. Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003

Ն. Մնացականյան, Ռ.Գարգալոյան

Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors) | Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ
 

Հոդված/Article

Naira Mkhitaryan, Ruzanna Gargaloyan

The use of foreign languages and computer graphics in the artistic project | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 224-229 էջ, Հայաստան |

Ռուզաննա Գարգալոյան

Վիլյամ Գոլդինգ «Ճանճերի տիրակալը» | Երևան, «Աստղիկ» ժող, «Սահակ Պարթև» հրատ., 2011

Ռուզաննա Գարգալոյան

Առածները և ասացվածքներն ու դրանց կիրառումն անգլերենի դասընթացի ժամանակ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 282-288

Ռուզաննա Գարգալոյան

Գոլդինգի «Սրաձող» վեպը որպես մարդկային հոգու պարտության խորհրդանիշ | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006

Ռ.Թ. Գարգալոյան

Մարդու դատապարտվածության թեման Վիլյամ Գոլդինգի վեպերում | «Համատեքստ» հրատ., Երևան 2005