Ռուզաննա Էդվարդի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ոոմանագերմանական բան.ֆակուլտետի մագիստրոս
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Ոոմանագերմանական բան.ֆակուլտետի բակալավր

Գիտական աստիճան
2021 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, թեմա` «Տեքստի վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կողմնորոշման դասընթացներում»:

Աշխատանքային փորձ
2021թ-ից առ այսօր ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ
2011-2021 ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Adobe Photoshop, Ms Word, Excel, Power point, Internet, e-mail, Outlook Express

Ռուզաննա Էդվարդի Գևորգյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ռուզաննա Գևորգյան

Ոճաբանական վերլուծության ուսուցման հիմնախնդիրն անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2017/1/46/, 164-167 էջ, Հայաստան |

Ռ․ Է․ Գևորգյան

Տեքստի վերլուծության ուսուցման կաղապարի արդյունավետության փորձարարական հիմնավորումը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 1-2, 39-44 էջ |

Ռուզաննա Գևորգյան

Օտարալեզու տեքստի վերլուծության ուսուցման ռազմավարությունները | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 3/43/, 154-160 էջ |

Գևորգյան Ռուզաննա

Կորնեյլյան կլասիցիզմի ձևավորումը | Գարուն N3-4, Երևան, 2010, 116-117 էջ