Ռուզաննա Սուրենի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 – 1984 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Միտոքսանտրոն հակաուռուցքային միացության փոխազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ», 1997, ԵՊՀ - ի 051 մասնագիտական խորհուրդ, Կենսաֆիզիկա

Կարդացվող դասընթացներ
2001 – 2007 թթ. ԵՊՀ – ի Իջևանի մասնաճյուղ - Կենսամետրիայի հիմունքներ, Հոգեֆիզիոլոգիա, Անտրոպոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ – ի կառուցվածքը, կարճալիք էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ – ի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 թ. Սորոսի հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ Կենսաֆիզիկոսների ասոցիացիայի անդամ

Ռուզաննա Սուրենի Ղազարյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

С. Н. Акопян, Р. С. Казарян, М. А. Шагинян, С. А. Саркисян, Ю. С. Бабаян

Спектрофотометрическое определение термодинамических параметров связывания доксорубицина и нетропсина с нуклеиновыми кислотами | Биологический журнал Армении, 2018, 4 (70), стр. 50-56 |

Yuri S. Babayan, Sergey N. Hakobyan, Rusanna S. Ghazaryan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Antitumor Agent Mitoxantrone with Double Helical Synthetic Polyribonucleotides Poly(G)•Poly(C) and Poly(I)•Poly(C) | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 4, 165-176 pp.

Yuri S. Babayan, Sergey N. Hakobyan, Rusanna S. Ghazaryan, Mariam A. Shahinyan

Thermostability of DNA Complexes with Mitoxantrone at Small Fillings | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 3, 141-149 pp.

Ռ. Ս. Ղազարյան, Ս. Ն. Հակոբյան, Մ. Ա. Շահինյան

Calculation of central moments of differential melting curve of DNA molecule (ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հալման դիֆերենցիալ կորի կենտրոնական մոմենտների հաշվարկը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 187-192 |

Ս. Ն. Հակոբյան , Ռ. Ս. Ղազարյան, Մ. Ա. Շահինյան

Interaction of poly(I) with ethidium bromide (Poly(I)-ի փոխազդեցությունն էթիդիումի բրոմիդի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 38-43 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Бабаян Ю. С., Казарян Р. С., Асланян В. М.

Влияние противоопухолевых препаратов алкилируюшего типа на структуру опухолевой ДНК | Спектр. Биоплимеров 5, Харьков 1984, с. 9-10
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը