Սահակ Վիուլի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, իրավագիտության բակալավր, դիպլ. AB № 209313
1998 - 2001 թթ. ասպիրանտուրա, Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոն, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1995 - 1998 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, մարզչական ֆակուլտետ, Երևան, Հեծանվային սպորտի մարզիչ, ֆիզ. կուլտուրայի դասատու, դիպլ. Ա № 024293
1993 - 1995 թթ. Օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարան, Երևան, Սպորտի մարզիչ, դիպլ. Կ № 012828

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2016 թ-ին ԵՊՀ, Պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր
2010 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
2009 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների մանկավարժահոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2007 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
1998 թ-ին «Սպորտի կիրառական հոգեբանության մեթոդներ» գործնական դասընթաց, «7 December 1988» ֆրանսիական բարեգործական ասոցիացիայի հայաստանյան մասնաճյուղ, համալսարանական դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան, կոչում
2009 թ-ին Հոգեբանության դոցենտ, Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ, Դիպլոմ Դ № 02052
2005 թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ, վկայագիր Ա № 02736

Զինվորական ծառայություն
2001-2003 թթ. ՀՀ ԶՈՒ, ԼՂՀ, ք. Մարտունի, թ. N զորամաս

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Մարդու հոգեշարժողական ընդունակություններ, Գործունեության մոդելավորում, Մասնագիտական կողմնորոշում, Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեախտորոշում, Սպորտի հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնակցությունը դրամաշնորհների
01.04.2017-ից առ այսօր՝ միջազգային դրամաշնորհ - «Անձը պատմության լույսի ներքո. Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության և հոգևոր կայացման առանձնահատկությունները հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀԴՀ-07
01.12.2015-ից առ այսօր՝ դրամաշնորհ - «Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 15T-5A212
2011 թ.-ին՝ դրամաշնորհ - «Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար». ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, OSCE, PO. 226723
01.07.2013 -30.06.2015 թթ. դրամաշնորհ - «Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 13-5A423
01.03.2011.-28.02.2013 թթ. դրամաշնորհ - «Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում». ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, 11 – 5a563

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2007 - 2008 թթ. Սպորտային գիտությունների եվրոպական քոլեջ, ECSS (European College of Sport Science)

Պարգևներ, մրցանակներ
1996 թ-ին գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի հայ պրոֆեսիոնալների միություն
11.06.2014 թ-ին ԵՊՀ պատվոգիր` «Երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար»

s.hovhannisyan@ysu.am

Սահակ Վիուլի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ավանեսյան Հ. Մ., Ասրիյան Է. Վ., Ստեփանյան Լ. Ս., Հարությունյան Ն. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 52 էջ |

Ս. Վ. Հովհաննիսյան

Մասնագիտական գործունեության մոդելավորման հոգեբանական հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, 172 էջ

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Դ. Ռ. Հայրապետյան, Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան, Ա. Հ. Գալստյան

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ |

Ս. Վ. Հովհաննիսյան, Հ. Ռ. Հովհաննիսյան, Է. Վ. Ասրիյան, Հ. Մ. Ավանեսյան

Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ |
 

Հոդված/Article

Սահակ Հովհաննիսյան

Առողջ կենսակերպի և սեփական առողջության հանդեպ երիտասարդների արժեքային վերաբերմունքի գենդերային տարբերությունների ուսումնասիրություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 72-83 |

Հովհաննիսյան Ս. Վ., Խոնչանչյան Մ. Ա.

Անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հոգեբանական ազդեցության ուսումնասիրում (բանկի օրինակով) | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1 (6), 61-70 էջ

Оганесян Саак Виулович, Григорян Армен Левонович, Векилян Констандин Мартинович, Мартиросян Ани Василевна

Психолого-Педагогические Аспекты Разработки Здоровьесберегающих Технологий Для Студенческой Молодежи | Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта, 2019, 4(15), 79-85 էջ

Оганесян С. В., Минасян М. П.

Влияние национальных духовных связей на творчество Мартироса Сарьяна | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 555-561 |

Ավանեսյան Հ. Մ., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Մասնագիտական գործունեության նոր պայմաններին անձի հարմարման հիմնախնդրի ուսումնասիրման մոտեցումների վերլուծություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», 2015, 39-43 էջ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ս. Վ. Հովհաննիսյան

Հեծանվորդի մարզումային պրոցեսում հեծանվադազգահի կիրառման հոգեբանական ասպեկտները | Թեզիսներ Հանրապետական XXVIII գիտամեթոդական կոնֆերանսի՝ նվիրված Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին, Եր., 2001, էջ 38

H. Avanesyan , S. Hovhannisyan

The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist | "Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185

Avoyan L., Sofyan T., Hovhannisyan S.

Application of the biological retroactive connection in the process of competitive stress control | 22nd international conference STAR, Palma de Mallorca Balearic Islands, Spain, 2001, Parallel Session: 12

Ս. Վ. Հովհաննիսյան

Հեծանվորդի գործունեության մոդելավորման հոգեբանական չափանիշների ուսումնասիրություն | «Սպորտի հոգեբանություն» միջազգային սեմինարի թեզիսներ, Երևան, 2000, էջ 33

Ս. Վ. Հովհաննիսյան

Հեծանվորդի մրցակցական գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների ուսումնասիրությունը | Հանրապետական XXVII գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան, 2000, էջ 51