Սամսոն Աշոտի Դավոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 թ-ից ԵՊՀ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան, թեման` Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները. մեթոդաբանություն և ինստիտուցիոնալ հիմքերը
2003 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում
1994 - 1995 թթ. վերապատրաստում Վիեննայում գործող Համաշխարհային բանկի և Միավորված ազգերի կազմակերպության համատեղ ինստիտուտում, այնուհետև Պրահայի Կառլի անվան համալսարանում Շուկայական տնտեսություն և ֆինանսական վերլուծություն մասնագիտությամբ
1980 թ. դոցենտի գիտական կոչում
1976 թ. Տնտեսաիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1970 - 1973 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1967 - 1970թթ. Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, անհատական ծրագրով, անվանական թոշակառու
1965 - 1967թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսաիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի բաժին

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տ․Գ․Դ․ պրոֆեսոր 2003 թ-ից

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր,
2003 թ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր
2000 թ. 2018թ- Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն
2000 թ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1997 - 2000 թթ. Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի տնօրեն
1996 - 1997 թթ. ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, մեթոդական վարչության պետ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր Պետական գույքի տնօրինման և ապապետականացման կոմիտե, նախագահի տեղակալ
1989 թ. Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1976 - 1988 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղում, դասախոս
1974 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ Պետպլանի Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում, գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների արդյունավետության գնահատում
 • Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
 • Բիզնեսի կառավարման արդյունավետության գնահատում,
 • Անցումային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները,
 • Սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնախնդիրները։

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
 • Սամսոն Աշոտի Դավոյան

  Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Ս. Ա. Դավոյան

  The results of the policy of decentralization of Public management in RA | UNDESA and Interparliamentary Assembly for Commonwealth of Independents States Regional Forum on “Enhancing Trusst in Government Through Leadership Capasity Building”, ST. Petersburg-September 2006

  Ա. Սարիբեկյան, Արզուման Հակոբյան, Սամսոն Դավոյան

  Գործարար պլան | Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
   

  Հոդված/Article

  Դավոյան Ս.

  Տարբեր երկրներում իրականացրած վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատումը | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 507-520 |

  Ս. Ա. Դավոյան

  Պետական սեփականության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը | Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 1/2 /115/116/, հունվար-փետրվար 2010 թ., էջ 46-48 |

  Ս. Ա. Դավոյան

  Պետական սեփականության կառավարման արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում պարբերական, N 2, 2010 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը անցումային տնտեսությամբ երկրներում | ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Պետական սեփականության կառուցվածքը զարգացած և անցումային տնտեսությամբ երկրներում | ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Նահապետ, Երևան, 2009 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սեփականության էվոլյուցիան և նրա ռացիոնալ կառուցվածքի որոշման հիմնախնդիրները | Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, Երևան 2008 թ., թիվ 3

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սեփականության ռացիոնալ կառուցվածքի ձևավորման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությամբ երկրներում | ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Երևան, Նահապետ, 2008 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատումը և զարգացման միտումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում | Բանբեր ԵՊՏԻ, Տնտեսագետ, Երևան, N2, 2007 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Հանրային կառավարման ապակենտրոնացման քաղաքականությունը ՀՀ-ում | Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 12 /76/, ապրիլ 2006 թ. |

  Ս. Ա. Դավոյան

  Տնտեսական ազատությունը որպես տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայման | Բանբեր ԵՊՏԻ N1 /7/ 2006 թ., Տնտեսագետ, 2006 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Տնտեսական վերափոխումների զարգացման միտումների գնահատումը անցումային երկրներում | ԿՏԲԻ, Նահապետ, Երևան, 2006 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Տնտեսական ազատության համաթիվ և հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածության գնահատումը | Նահապետ, Երևան, 2005 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Start reserve assumption of initiating of the market reforms and assessment in transfer economy. Report on the follow-up of the World Summit for Social Development | United Nations, New York, 2005

  Ս. Ա. Դավոյան

  Տնտեսական ազատության աստիճանի գնահատման հիմնախնդիրները | ՀՀ կառավարության 2000-2005 թթ., Նահապետ, Երևան, 2005 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սոցիալական զարգացման ընդհանրական համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վերլուծությունը | Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ.

  Ս. Ա. Դավոյան

  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում | Նահապետ հրատարակչություն, Երևան, 2004 թ

  Ս. Ա. Դավոյան

  Սեկանության էվոլյուցիան | Բանբեր ՀՊՏՀ-ի, N2,Երևան, 2000 թ.