Սամսոն Արարատի Մխիթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին Ասիստենտ
2007 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան
1986 - 1992 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենետ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար, ավագ գիտաշխատող
1998 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական քարտուղար
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (խոսակցական)

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մխիթարյան Սամսոն, Մանուկյան Գոհար, Թերզյան Անի, Ասատրյան Երեմիա, Ղուկասյան Արմեն

Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2018, 81 էջ

Սամսոն Մխիթարյան, Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան, Եղիշե Կիրակոսյան, Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան

Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ

Ս. Մխիթարյան, Ս.Առաքելյան, Ա.Գաբուզյան, Ա.Մարգարյան

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2010

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Քաղաքական մասնակցության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007, Երևան, 2007, էջ 126-132
 

Հոդված/Article

Սամսոն Մխիթարյան

Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում՝ որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ | Կանթեղ, 2018, 2 (75), էջ 165-173 |

Սամսոն Մխիթարյան

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության փոխակերպումը, կայուն զարգացումն ու պոտենցիալ սպառնալիքները | Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում: 2016, 283-289 էջ |

Սամսոն Մխիթարյան

«Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ ուսանողական ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 78-84 էջ |

Мхитарян С.

Проблемы мотивации политического участия в армянском обществе | Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015, 1, стр. 126-131 |

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում | 21-րդ Դար, Երևան, 2007, N1(15), էջ 119-128