Սամվել Վիլիկի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 թ. Վերապատրաստում Անժեի համասարանում, Ֆրանսիա, ֆինանսական իրավունք
1996 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարանում,
1998 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Հաագա,
1981 թ. ԽՍՀՄ ԳԱԱ, Պետության և իրավունքի ինստիտուտ, թեկնածուական տենախոսության պաշտպանություն

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միութենկան Հանրամետության Մինիստրների խորհրդի կողմից տեղական խորհուրդների գործկոմների ղեկավարման իրավական ձևերը»: Ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Սահմանդրական իրավունք, Վարչական իրավունք, Ֆինանսական իրավունք, Մունիցիպալ իրավունք, Եվրոպական իրավունք, Շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ֆինանսական, վարչական իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինասական իրավունք, բանկային իրավունք, հարկային իրավունք, վարչական իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1989 թ. առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի ավագ լեյտենատ

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Սամվել Վիլիկի Մուրադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Մուրադյան Ս. Վ.

ՀՀ ձեռնարկատիրական (բիզնեսի) իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Վ. Վ. Ռաֆայելյան, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 220 էջ

Էդգար Շաթիրյան, Սամվել Մուրադյան

Ֆինանսական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր` Ռաֆայել Եղյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009, 352 էջ

Սամվել Մուրադյան

Ֆինանսական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, (վերահրատարակումներով), ԵՊՀ, Երևան, 2009, 350 էջ։

Ս. Մուրադյան

Բյուջետային իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, ՌԱՎՎԻ, Երևան, 1998, 64 էջ

Ս. Մուրադյան

«Արժութային կարգավորման մասին» ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 2-ի օրենքի մեկնաբանաությունը | Երևան, Մխիթար Գոշ., 1996, էջ14

Ս. Մուրադյան

Արժեթղթերի մասին ՀՀ 1993թ. սեպտեմբերի 1-ի օրենքի մասին, մեկնաբանաությունը | Երևան, Մխիթար Գոշ, 1996, էջ14։

Ս. Մուրադյան, Ա.Բաղդասարյան, Վ.Ստեփանյան

117 հարց ՀՀ սահմանադրության մասին ձեռնարկ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, գիտահանրամատչելի ձեռնարկ, Երևան, Մխիթար Գոշ, 1995., 64 էջ

Ս. Վ. Մուրադյան

Ղեկավարումն ընդհանուր իրավասության մարմինների համակարգում | Մենագրություն, Երևան 1987, ԳԱԱ հրատ.. էջ 157։

Самвел Мурадян

Организация работы аппарата управления исполкомов | В. кн.: “Госуд. служба в СССР и ГДР” М., 1984. Изд-во АН СССР, стр. 3
 

Հոդված/Article

Սամվել Մուրադյան

Բանկային գաղտնիքի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 27-42 |

Սամվել Մուրադյան

Հարկային իրավախախտումների համար պատասխանատվության միջոցները և դրանց կիրառման վարույթը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 93-110 |

Սամվել Մուրադյան

Հարկային վարույթի և հարկային վարչարարության փոխհարաբերության որոշ հիմնահարցեր | Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 39-48 |

Սամվել Մուրադյան

Հարկային վարչարարության դերը պետության գանձումային (ֆիսկալ) գործառույթի իրականացման գործում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 130-143 |

Այվազյան Ն. Ա., Այվազյան Վ. Ն., Դանիելյան Գ. Բ., Եղյան Ռ. Հ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մանասյան Ա. Ա., Մուրադյան Ս. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ | Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան

Սամվել Մուրադյան

Թույլտվությունը և լիցենզավորումը, որպես տնտեսության վրա ներգործության կարևոր կառավարման մեթոդներ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 124-134 |

Սամվել Մուրադյան

Տնտեսության պետական կարգավորման գործառույթներն ու իրավական մեթոդները | Պետութուն և իրավունք, թիվ 2(68), Երևան, 2015 թ., էջեր 76-83 |

Մուրադյան Սամվել

Պետության դերը արդար ու հավասար մրցակցության ապահովման գործում | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N 4, Երևան, 2007, էջեր 14- 19

Մուրադյան Սամվել

Անցումային տնտեսության պետական կառավարումը | Հանրային կառավարում. Գիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2006, էջեր 49-59

Самвел Мурадян

Характерные особенности исполнительные власти | Сборник научных Годовая научная конференция , статей, РАУ,2006 с.272-277

Մուրադյան Սամվել

Բանկային իրավունքի հասկացությունը և համակարգը | Հանրային կառավարում.Գիտական հանդես, թիվ 5, Երևան, 2005, էջեր 52-60

Самвел Мурадян

О совершенствовании отношений Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов | В. кн.: Организация управления эконимическим и социальным развитием союзной республики. Ашхабад. 1988, стр 4

Самвел Мурадян

Правовые основы отношений Совета Министров Арм. ССР с правохранительными | В. кн.: “Проблемы совершенствования организации и деятельности органов государственного управления союзной республики” Ашхабад, 1985, Изд-во АН Туркменской ССР. стр. 4

Самвел Мурадян

Правовые формы руководства Совета Министров союзной республики с исполкомами местных Советов | В кн.: Актуальные вопросы сов. права. Изд-во Казанского гос. университета. Казань, 1985. стр 3