Սամվել Վիլիկի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 թ. Վերապատրաստում Անժեի համասարանում, Ֆրանսիա, ֆինանսական իրավունք
1996 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարանում,
1998 թ. Վերապատրաստման կուրսեր, Հաագա,
1981 թ. ԽՍՀՄ ԳԱԱ, Պետության և իրավունքի ինստիտուտ, թեկնածուական տենախոսության պաշտպանություն

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միութենկան Հանրամետության Մինիստրների խորհրդի կողմից տեղական խորհուրդների գործկոմների ղեկավարման իրավական ձևերը»: Ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Սահմանդրական իրավունք, Վարչական իրավունք, Ֆինանսական իրավունք, Մունիցիպալ իրավունք, Եվրոպական իրավունք, Շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ֆինանսական, վարչական իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինասական իրավունք, բանկային իրավունք, հարկային իրավունք, վարչական իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1989 թ. առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի ավագ լեյտենատ

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Սամվել Վիլիկի Մուրադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Այվազյան Ն.Ա., Այվազյան Վ.Ն., Եղյան Ռ. Հ., Դանիելյան Գ.Բ., Հարությունյան Գ. Գ., Հարությունյան Ա. Շ., Հովհաննիսյան Վ. Հ., Մուրադյան Ս. Վ., Ստեփանյան Վ.Վ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք | Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Սամվել Մուրադյան

Թույլտվությունը և լիցենզավորումը, որպես տնտեսության վրա ներգործության կարևոր կառավարման մեթոդներ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 124-134 |

Սամվել Մուրադյան

Տնտեսության պետական կարգավորման գործառույթներն ու իրավական մեթոդները | Պետութուն և իրավունք, թիվ 2(68), Երևան, 2015 թ., էջեր 76-83 |

Մուրադյան Սամվել

Պետության դերը արդար ու հավասար մրցակցության ապահովման գործում | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N 4, Երևան, 2007, էջեր 14- 19

Մուրադյան Սամվել

Անցումային տնտեսության պետական կառավարումը | Հանրային կառավարում. Գիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2006, էջեր 49-59

Самвел Мурадян

Характерные особенности исполнительные власти | Сборник научных Годовая научная конференция , статей, РАУ,2006 с.272-277
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը