Սայադ Սուքիասի Բադալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Օրենսդրական նախաձեռնության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.02-Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Օրենսդրական գործընթաց, վարչական վարույթ և դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
Սահմանադրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ–ից առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ–ից առայսօր «Ինվեսթմնթ Լո Գրուպ» ՍՊԸ, իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)
sayad.badalyan@ysu.am

Սայադ Սուքիասի Բադալյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սայադ Բադալյան

Վարչական վարույթի դրսևորումը ստուգումների իրականացման ընթացքում | Արդարադատություն, հունիս թիվ 2 (2), Երևան, 2009, էջեր 44-49
 

Հոդված/Article

Սայադ Բադալյան

Ընդերքօգտագործման ոլորտում հողային հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 43-60 |

Սայադ Բադալյան

Քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտի սահմանադրաիրավական ամրագրումը և կատարելագործման ուղիները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 150-161 |

Բադալյան Ս. Ս.

Օրինագծերի գիտական-իրավական փորձաքննության նշանակությունն օրենքների որակի ապահովման գործում | Կանթեղ, թիվ 1 (58), Երևան, 2014, էջեր 184-192

Սայադ Բադալյան

Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի հիմնախնդիրը | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 16-22 |

Սայադ Սուքիասի Բադալյան

Ժողովրդական նախաձեռնության` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի կայացման արդի հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014, 384 էջ, էջեր 7-13

Սայադ Բադալյան

Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրականացումն օրենսդրական առաջարկության ներկայացման միջոցով | ԼՂՀ դատական իշխանություն, թիվ 3 (11), Ստեփանակերտ, 2013, էջեր 37-43

Սայադ Սուքիասի Բադալյան

Օրենսդրական նախաձեռնությունը` որպես սուբյեկտիվ իրավունք | Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Հատոր 3: Հասարակական գիտություններ: Իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 352 էջ, էջեր 172-177

Սայադ Բադալյան

Երկքաղաքացիների ընտրական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում | Հոբելյանական գիտական նստաշրջան (նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևանի Պետական Համալսարան, ք. Երևան, 11-15 մայիսի 2009 թ.), հատոր 4 - իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն, պատմություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 320 էջ, էջեր 19-25

Բադալյան Ս. Ս.

Երկքաղաքացիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (38), Երևան, 2007, էջեր 81-86