Սեդա Անդրանիկի Շահվերդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, բակալավր
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, մագիստրոս
2010 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Սեմինարներ` Էթնոհոգեբանություն, Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն, Սոցիալական փոխներգործություն, ինքնակարգավորում և դերային թրեյնինգ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սեդա Անդրանիկի Շահվերդյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Սեդա Շահվերդյան

Խոսքի առանձնահատկությունները` որպես նևրոտիկ հիվանդությունների ախտորոշման օժանդակ միջոց | «Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, N3-4, ՀՀ, Երևան 2009, էջ 53-60
 

Թեզիս/Thesis

Շահվերդյան Ս. Ա.

Ներազդման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցները | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 226-228

Շահվերդյան Ս. Ա.

Խոսքը` որպես հոգեախտորոշման օժանդակ միջոց | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերներ» (երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 54-56