Սեդրակ Վլասի Աստվածատուրով
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 թ-ին Դոցենտ
2002 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երեւանի Պետական Համալսարան
1999 թ-ին Օսլօյի Համալսարանի «Խաղաղության հետազոտման» ծրագիր, Նորվեգիա
1997 թ-ին ՈՒփսալայի Համալսարանի «Կոնֆլիկտների Լուծման» ծրագիր ,Շվեդիա
1994 - 1995 թթ. Ջորջ Մեյսոնի Համալսարանի Կոնֆլիկտների Վերլուծության եւ Լուծման Ինստիտուտ,ԱՄՆ
1987 թ-ին Բելոռուսական Պետական Համալսարանի Դասախոսների Որակավորման Բարձրացման Ինստիտուտ
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1975 - 1980 թթ. ԵԺՏԻ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2002 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Բելառուս, Շվեդիա, ԳԴՀ, ԱՄՆ, Լեհաստան, Նորվեգիա, Մեծ Բրիտանիա, Շվեյցարիա

Հասարակական գործունեություն
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մեթոդական Խորհրդի անդամ
2002 - 2009 թթ. ՀՀ Աշխատանքի եւ Սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների Ազգային ինստիտուտի գիտա-մեթոդական խորհրդի անդամ
1998 - 2008 թթ. Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի եւԿոնֆլիկտների լուծման Կենտրոնի ավագ փորցագետ,Երեւան
1998 - 2000 թթ. Բաց հասարակության Ինստիտուտի Օժանդակության Հիմնադրամի Փորձագիտական կոմիտեի անդամ,Երեւան

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Սեդրակ Վլասի Աստվածատուրով

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Harutyun Marzpanyan, Sedrak Astvatsaturov, Ruben Markosyan

The Interrelation between Migration and Human Capital Reproduction in Armenia | Yerevan: YSU Press, 2015, 112 p. |
 

Հոդված/Article

С. В. Аствацатуров, П. А. Енгоян

Концепция «Нового Шелкового пути» во внешнеполитической стратегии «Умной силы» Китая | Организационно-экономические и социальные проблемы и перспективы развития транспортной отрасли, Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета экономики и управления Уральского государственного университета путей сообщения (26.01.2018, Екатеринбург). 2018, стр. 367-377 |

Ս. Վ. Աստվածատուրով

Հայերեն Հրատարակության առաջաբան | Յոհան Գալթունգ. Հաղթահարել և փոխակերպել, 2017, էջ 9-11 |

Аствацатуров С. В.

О типе модели соцальной полотики в трансформирующемся армянском обществе (концептуально-социологический анализ) | В мире научных открытий, 2015, N 7.9 (67), 3373-3384 стр. |

Аствацатуров С.В.

Гендерные риски сферы занятности в Армении | «Наука в современном обществе» Сборник статей, V Международной научной конференции г. Ставрополь, 2014 |

Սեդրակ Աստվածատուրով, Հարություն Մարզպանյան

Արտագաղթի, մարդկային կապիտալի վերարտադրության և գենդերային ռիսկերի փոխկապվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 3-12 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Аствацатуров С. В.

О методологических аспектах исследования гражданских инициатив в современной Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXII Международной научно-практической конференции 25 апреля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 22 |

Аствацатуров С. В.

Гражданская инициатива "Против повышения цен на электроэнргию" в фокусе социологического анализа | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXII Международной научно-практической конференции 25 апреля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 21 |

Аствацатуров С. В.

Социальный капитал в контексте миграционный рисков в современоой Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXI Международной научно-практической конференции 27 февраля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 25 |

Аствацатуров С. В.

О специфике гражданских инициатив в современной Армении | Тенденции и инновации современной науки Материалы XXI Международной научно-практической конференции 27 февраля 2018 г. Краснодар. 2018, стр. 24 |

Аствацатуров С. В.

Социальное партнерство в Армении в контексте управления социальными рисками | Тенденции и инновации современной науки Материалы XX Международной научно-практической конференции 26 октября 2017 г. Краснодар. с. 17 |